Forskning i idrætsfaget

Status På IdrætsFaget

Formålet med projektet ”Status På IdrætsFaget” (i daglig tale SPIF) er at belyse idrætsfagets udvikling og bistå lærere, pædagoger, studerende, undervisere på læreruddannelsen, kommunale forvaltninger og forskere med at skabe overblik over idrætsfagets status nationalt. Undersøgelsen er tidligere gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut i 2004 og af UC Syd i 2011.

 

UC Syd står bag SPIF-18 i samarbejde med Dansk Skoleidræt, der har bidraget til datagenerering og formidling.

SPIF-18

 

Torben Hansen Phd 2017 (SDU)

Udskolingen i bevægelse

 

Charlotte Østergaard 2017 (Københavns Proffessionshøjskole)

Den inkluderende idrætsundervisning

 

Jesper Von Seelen 2012 (SDU)

Læring, praksis og kvalitet i idrætstimerne