Antidoping

Anti Doping Danmark

Anti Doping Danmark har på deres website samlet en lang række relevante materialer og opgaver om doping til brug i undervisningen på 8.-10. klassetrin. Materialet lægger op til faglige og tværfaglige forløb indenfor idræt, dansk, samfundsfag, historie, matematik, biologi og engelsk. De fælles læremål for materialet er, at eleverne får en forståelse for hvad doping er og hvilke udfordringer der er forbundet med brug af doping, samt at eleverne gennem større viden kan deltage i debatten om brug af doping og antidopingarbejdet.

Kom til undervisningsmaterialet 'Unge, krop, træning og doping'

Anti Doping Danmark tilbyder også det gratis E-læringsprogram Ren Vinder der er baseret på videoer og interaktiv læring, hvor eleverne løbende tager stilling til forskellige emner og testes i viden via små quizzer.

Prøv ADD's gratis e-læringsprogram "Ren Vinder"

Anti Doping Danmark tilbyder en række publikationer, hæfter og foldere, som du frit kan downloade til brug i undervisningen.

Gå til oversigten over publikationer.

Yderligere information, så kontakt: