Fitness

Fitness

Fitness bliver som sportsgren ofte forbundet med bestemte kropsidealer, som stort set ingen kan leve op til. Kropsidealer, der skaber et pres om at opnå en bestemt krop, der ser ud på én bestemt måde. Det vil vi med undervisningsforløbet gerne gøre op med!

Undervisningsforløbet Fit in? ønsker at skabe et rum til at diskutere kropsidealer og det pres, mange unge kan opleve for at leve op til idealerne og passe ind. Forløbet stiller konkrete redskaber og øvelser til rådighed, så eleverne kan arbejde med, hvordan de får et sundt forhold til deres krop.

Målet med Fit in? er, at alle opnår viden, redskaber og erfaringer til at passe på sin krop både fysisk og psykisk. Gennem fitnessøvelser og diskussionsopgaver arbejder man hen imod et sundere forhold til kroppen.

Ingen kroppe er ens, så måske handler det ikke om at passe ind? Med Fit in? er det håbet, at der kan skabes plads til alle kroppe.

Fit In? - et undervisningforløb om kropsidealer og fitness

Yderligere information, så kontakt: