11 for Health og HKK

11 for Health - fodbold og sundhed i 5. klasse

DBU tilbyder i samarbejde med SDU og Nordea-fonden 11 for Health til alle landets 4.,5. og 6. klasser.

11 for Health er et lærings-, sundheds – og forskningsprojektet, og med projektet får I som skole en samlet pakke, med kursus, materialer og et startkit med bolde, veste og toppe. Aktiviteten er gratis at deltage i.

Med 11 for Health giver I jeres elever viden om fodbold og sundhed gennem aktiv undervisning, samtidig med at de forbedrer deres sundhed og trivsel. Forløbet for eleverne varer 11 uger, og der er evidens for at projektet i de 11 uger rykker både elevernes sundhed, viden om sundhed og den sociale dimension af trivsel.

Læs mere om 11 for Health og klub/skole samarbejdet

Hovedet Kroppen Klubben

er et tilbud til jer, der giver både ind- og udskolingen mulighed for at arbejde med sundhed og trivsel i praksis. 

  • Består af en Trivselsdag (Hovedet), en Sundhedsdag (Kroppen) og en ’Åben Skole’ dag (Klubben).
  • Blander klasseundervisning og praktiske øvelser; både individuelle, grupperelaterede, to og to og aktive øvelser udendørs. Der er to undervisningsspor, et tilpasset indskolingen og et tilpasset udskolingen. Sporene mødes på ’Åben Skole’ dagen.
  • Opfylder en række kompetence- og vidensmål for ind- og udskoling.

Med andre ord er ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ tre fagdage, der på en let og sjov måde sætter sundhed, trivsel og bevægelse på skoleskemaet.

Lærermanual og praktiske øvelser er udviklet af DBU sammen med Syddansk Universitet.

Find mere information om Hovedet, Kroppen, Klubben

Yderligere information, så kontakt: