SkoleFloorball

SkoleFloorball

- Det siges ofte, at floorball er et spil, hvor alle føler, at de har en rolle. Det kan skyldes "den forlængede arm", staven, som gør, at alle kan være med på et forholdsvis højt minimumsniveau. Det gør, at der ikke er så stor forskel på top- og bundniveau hos eleverne.

Citat idrætslærer efter Skolernes Floorballdag

Floorball Danmark tilbyder formidling af viden og erfaringer inden for SkoleFloorball, f.eks.:

  • Den Åbne Skole og idrætsfaget
  • Konferencer og kurser for lærere og pædagoger
  • Undervisningsmaterialer, artikler og aktiviteter
  • Forskning
  • Regler og udstyr
  • Find en floorballforening

Gratis materiale om SkoleFloorball

SkoleFloorball – sådan staver du med kroppen er meget anvendelig i arbejdet med SkoleFloorball i undervisningen.
Materialets kerne beskriver tre eksemplariske undervisningsforløb opbygget med kompetence-, færdigheds- og vidensmål samt differentieringsmuligheder.
Forløbene er med afsæt i Fælles Mål for faget idræt:

  • Indskoling: fokus på leg med stav
  • Mellemtrin: fokus på fairplay og samarbejde
  • Udskoling: fokus på idrætten i samfundet
SkoleFloorball - sådan staver du med kroppen (PDF)

Yderligere information, så kontakt: