Fakta

Fakta om Skoleidrættens Forårsfestival

Skoleidrættens Forårsfestival er en række festivaler henover landet, arrangeret af Dansk Skoleidræts lokale kredse, hvor skolernes elever kan deltage i forskellige former for aktiviteter.

Aktiviteterne sigter mod, at eleverne oplever:

  • glæde ved bevægelse og idræt
  • et socialt fællesskab
  • bevægelsen alene og sammen med andre
  • samarbejde med klassen og andre jævnaldrende og klasser
  • positive oplevelser med "nye" sportsgrene

Med folkeskolereformens start i skoleåret 2014/2015 kom også begrebet den åbne skole, der handler om, at skolerne skal åbne sig mod det omkringliggende lokalsamfund - og herunder eksempelvis skabe samarbejder med det lokale foreningsliv. I samme ånd vil mange lokale foreninger være at finde på de forskellige udgaver af Skoleidrættens Forårsfestival.

Skoleidrættens Forårsfestival var en del af projektet Ny Skole i Bevægelse, som blev udviklet af Dansk Skoleidræt med støtte fra Nordea-fonden.

En anden del af projektet Ny Skole i Bevægelse handlede om vidensdeling mellem skolens interessenter. Derfor afholdte Dansk Skoleidræt både netværksmøder og konferencer for bl.a. kommunale skolechefer og kommunale skole- og/eller idrætskonsulenter, så de kontinuerligt kunne tilegne sig ny viden om bevægelse i skolen. Disse møder og konferencer kan der læses mere om på www.bevægelsepåtværs.dk.