Vejledende mål

Vejledende mål for boldbasis og boldspil

Efter 2. klassetrin

Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg.

 • Eleven kan modtage og aflevere boldtyper.
 • Eleven har viden om grundlæggende kaste-, gribe og sparketeknik.
 • Eleven kan spille bold med få regler.
 • Eleven har viden om enkle regler i spil med bold.

Efter 5. klassetrin

Eleven kan anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i idrætspraksis.

 • Eleven kan i bevægelse modtage og aflevere forskellige boldtyper.
 • Eleven har viden om kaste-, sparke-, gribe- og slagteknik.
 • Eleven kan spille regelbaserede boldspil såvel individuelt som på hold.
 • Eleven har viden om regler i boldspil.
 • Eleven kan justere boldspil ved at ændre forudsætninger og regler.
 • Eleven har viden om spiludvikling.

Efter 7. klassetrin

Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter.

 • Eleven kan beherske grundlæggende teknikker i boldspil.
 • Eleven har viden om grundlæggende tekniske elementer i boldspil.
 • Eleven kan anvende regler og taktik i udvikling af boldspil. Eleven har viden om regler og taktiske muligheder i boldspil.

Efter 9. klassetrin

Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis.

 • Eleven kan beherske tekniske og taktiske elementer i boldspil.
 • Eleven har viden om samspil mellem teknik og taktik i boldspil.
 • Eleven kan udvikle boldspil.
 • Eleven har viden om spilkonstruktion.