Vejledende mål

Vejledende mål for dans og udtryk

Efter 2. klassetrin

Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg.

 • Eleven kan bevæge sig rytmisk til en variation af musikformer.
 • Eleven har viden om kroppens grundlæggende  bevægelsesmuligheder.
 • Eleven kan skabe enkle kropslige udtryk med bevægelse.
 • Eleven har viden om brug af tid og kraft i bevægelsesudtryk.

Efter 5. klassetrin

Eleven kan anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i idrætspraksis.

 • Eleven kan udføre grundlæggende bevægelser inden for dans og udtryk.
 • Eleven har viden om variationer i bevægelser inden for dans og udtryk.
 • Eleven kan udføre rytmiske bevægelsessekvenser til musik.
 • Eleven har viden om tempo, puls, rytme og takt.
 • Eleven kan skabe forskelligartede kropslige udtryk med bevægelse.
 • Eleven har viden om brug af rum, relation og bevægelsernes dynamik.

Efter 7. klassetrin

Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter.

 • Eleven kan udføre sammensatte bevægelsessekvenser inden for kulturelle danse og stilarter.
 • Eleven har viden om kendetegn ved kulturelle danse og stilarter.
 • Eleven kan udvikle fælles koreografier og udtryk.
 • Eleven har viden om koreografiske virkemidler.

Efter 9. klassetrin

Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis.

 • Eleven kan beherske komplekse bevægelsesmønstre i
  koreografier.
 • Eleven har viden om samspillet mellem bevægelse og musiks tempo, form og karakter samt bevægelsesanalyse i dans.