Vejledende mål

Vejledende mål for natur og udeliv

Her er der først vejledende mål fra efter 7. klasstrin. 

Efter 7. klassetrin

Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter.

  • Eleven kan gennemføre orienteringsløb ved hjælp af kort, kompas og digitale medier.
  • Eleven har viden om orienteringsløbskort, kompas og digitale medier.
  • Eleven kan planlægge enkle friluftsaktiviteter.
  • Eleven har viden om regler og teknikker i friluftsaktiviteter.

Efter 9. klassetrin

Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis.

  • Eleven kan vurdere kvaliteter ved friluftsaktviteter på land og i vand.
  • Eleven har viden om kvaliteter og kendetegn ved friluftsaktiviteter på land og i vand.
  • Eleven kan udvikle friluftsaktiviteter på land og i vand.
  • Eleven har viden om planlægning af friluftsaktiviteter.