Vejledende mål

Vejledende mål for redskabsaktiviteter

Efter 2. klassetrin

Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg.

 • Eleven kan udføre grundlæggende gymnastiske bevægelser.
 • Eleven kan anvende gymnastikredskaber.
 • Eleven har viden om grovmotoriske bevægelser på gulv og redskaber.
 • Eleven har viden om gymnastikredskabernes navne og anvendelse

Efter 5. klassetrin

Eleven kan anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i idrætspraksis.

 • Eleven kan anvende grundlæggende teknikker inden for redskabsaktiviteter.
 • Eleven kan udføre sammensatte bevægelser i redskabsaktiviteter.
 • Eleven kan deltage i enkle modtagninger.
 • Eleven har viden om grundlæggende teknikker inden for redskabsaktiviteter.
 • Eleven har viden om sammensatte bevægelser i redskabsaktiviteter.
 • Eleven har viden om modtagningsteknikker og greb.

Efter 7. klassetrin

Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter.

 • Eleven kan beherske behændighedsøvelser og spring.
  Eleven har viden om redskabs- og springteknik inden for redskabsgymnastik og parkour.
 • Eleven kan deltage i sikker modtagning.
 • Eleven har viden om modtagningsteknik og sikkerhed.

Efter 9. klassetrin

Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis.

 • Eleven kan analysere egne og andres bevægelser inden for gymnastik og parkour.
 • Eleven har viden om bevægelsesanalyse af gymnastiske øvelser og spring.