Forside/ /Prøveforløbet idræt

prøveforløbet i idrætsprøven

Har du styr på prøveforløbet?

Tidslinje for prøveforløbet

Har du brug for en samlet beskrivelse af prøveforløbet i idræt trin for trin, har Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet en grundig prøvevejledning, som udfolder de regler og retningslinjer, der gælder for prøven i idræt i 9. klasse i grundskolen.

UVM har derudover afholdt et webinar, hvor læringskonsulenten fortæller om vejledningens opbygning.

I det nedenstående berører vi nogle af punkterne fra vejledningen og fortæller, hvornår du som lærer bedst gør hvad og hvordan


1. Gruppedannelse

Eleverne danner grupperne til prøven, faciliteret af læreren.

Vores anbefalinger til gruppedannelse

Det er en stor fordel, at eleverne danner grupper i god tid, og at de indbyrdes får forventningsafstemt, hvor meget tid og energi, de vil lægge i arbejdet med prøven. Grupperne skal bestå af 2-5 elever. Gør det klart for eleverne, at gruppens størrelse ikke er afgørende for resultatet, og at karaktererne gives individuelt ved prøven. Støt eleverne i processen med at danne grupper, og husk samtidig at pointere, at de i sammensætningen af gruppen har brug for mange forskellige kompetencer – en elitegymnast eller topfodboldspiller i gruppen er ingen garanti for høje karakterer.


2. Temaer

Eleverne udvælger minimum tre temaer fra undervisningen i samråd med læreren.

Temaerne er vigtige, fordi det er dem, der giver eleverne mulighed for at lave et sammenhængende praksisprogram og få tyngde og dybde i den reflekterende samtale til prøven. Samtidig kan temaerne også være et godt afsæt til at skabe sammenhæng mellem den praktiske del og den efterfølgende reflekterende samtale.

Vores anbefaling til temaer

Det er en god ide at lægge temaerne ind i årsplanen fra starten af skoleåret, så man allerede dér kan begynde at vænne eleverne til at reflektere over aktiviteterne i undervisningen i relation til temaerne. Temaer fra 8. klassetrin kan inddrages i de endelige pensumopgivelser.


3. Lodtrækning af indholdsområder

Eleverne trækker gruppevis ét indholdsområde fra Pulje A og ét indholdsområde fra Pulje B.

Indholdsområderne må tidligst trækkes den 1. april, og senest 5 dage før de skriftlige prøver begynder.

Pulje A består af:

  • Redskabsaktiviteter
  • Dans og udtryk
  • Kropsbasis

Pulje B består af:

  • Boldbasis og boldspil
  • Løb, spring og kast
  • Fysisk træning
  • Natur og udeliv (kan udelades)

4. Vejledning og afprøvning

Eleverne skal nu sammensætte deres praksisprogram og forberede den teoretiske del af prøven.

Som lærer skal du vejlede eleverne i deres overvejelser og valg af øvelser til praksisprogrammet, og hvordan det kan kobles til gruppernes udvalgte temaer. Det er vigtigt, at du guider eleverne i, hvordan de kan sætte fokus på progression – og samtidig kan vise det helt konkret i deres praksisprogram. Grupperne kan vise progression i fx håndstand/rulle ved, at en elev kun viser første del, hvor man stiller sig op på hænder. En anden elev viser, hvordan man både går op på hænder og ruller ned på ryggen. Forklar eleverne, at de på den måde kan bruge hinandens kompetencer bedst muligt. Fokus på progression er desuden med til at sikre, at praksisprogrammet får en bedre fordeling af elementer med både høj, moderat og lav intensitet. Især hvis eleverne er mange i gruppen, er det nemlig en reel udfordring rent fysisk at kunne holde til hele programmet, og det er vigtigt, at eleverne kan det og bruger tiden fuldt ud.

Vi har udarbejdet en side med diverse information, tjeklister og gode råd, når de skal forberede sig til deres prøve.


5. Disposition

Eleverne skal aflevere deres dispositioner til læreren i to eksemplarer. De underskrevne dispositioner, undervisningsbeskrivelse og opgivelser skal være censor i hænde senest 14 dage før prøven afholdes. Eleverne har dog mulighed for at ændre i deres disposition helt frem til prøven.

I vejledningen fra Undervisningsministeriet findes et eksempel på en disposition (side 25), som eleverne kan tage udgangspunkt i.

Vores anbefaling til dispositionen

Dansk Skoleidræt anbefaler, at man tilføjer ”perspektivering” som et punkt på dispositionen. Under dette punkt kan eleverne trække tråde til større dele af den litteratur, som er anvendt i løbet af året i undervisningen og på den måde tydeligt reflektere over, at idræt også er et dannelsesfag.


6. Fortsat vejledning og afprøvning

Eleverne skal træne og forberede sig frem mod prøven. Du skal som lærer vejlede dem helt frem mod prøven.


7. Afholdelse af prøven i idræt

Til prøven er det en god idé at have hjælpere, der kan stille remedier frem og rydde væk igen. Det fungerer ofte godt, at grupperne understøtter hinanden parvis, men man kan også bruge elever fra 8. klassetrin til denne opgave, hvilket giver dem et indblik i, hvordan prøven foregår. Uanset hvad er det vigtigt at lave bindende aftaler med hjælperne i god tid inden prøven.

Den reflekterende samtale skal ligge i umiddelbar forlængelse af den praktiske del, så praksisdelen på den måde naturligt leder videre over i den efterfølgende reflekterende samtale.


Prøve på særlige vilkår

Har du en elev med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne, for hvem deltagelse i den fysiske del af idrætsprøven vil være en umulighed, kan eleven fritages fra at blive bedømt på kropslige færdigheder i prøven i idræt. UVM har udarbejdet en vejledning med det formål at understøtte skolelederens afgørelse om særlige prøvevilkår for elever, der har fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser eller tilsvarende vanskeligheder.

Find mere hjælp til prøven her

Hop videre over på vores andre sider, som kan vejlede dig bedst muligt frem mod prøven i idræt.

Gode råd til prøven

Læs vores 10 gode råd om prøven i idræt og øg sandsynligheden for, at dine elever får en god oplevelse.

Materiale til vejledningsfasen

Samlet materiale til brug i vejledningsfasen frem mod prøven i idræt. Lærer- og elevmateriale er udarbejdet, så det hænger sammen og supplerer hinanden.

Forslag til pensum

Har du brug for indspark til teori og tekster, så er hjælpen nær. Vi har samlet forslag og anbefalinger her.

De mest stillede spørgsmål

Vores idrætseksperter svarer ofte på spørgsmål fra jer idrætslærere om prøven. Læs vores 15 mest stillede spørgsmål og find svaret.

Mangler du vejledning og viden om prøven?
Så tag på kursus

Søgning