Forside/Nyheder/Inspirationsprincip for bevægelse skal hjælpe landets skolebestyrelser

Bevægelse i skoledagenNyheder

26. februar 2024

Inspirationsprincip for bevægelse skal hjælpe landets skolebestyrelser

Nyt projekt skal styrke trivslen hos børn i specialundervisning

Dansk Skoleidræt og Skole og Forældre udkommer nu med vigtigt redskab for landets skolebestyrelser i arbejdet med til at understøtte, at bevægelse integreres i skoledagen.

Bevægelse er vigtigt for en varieret og motiverende skoledag og for elevernes læring og trivsel. Derfor gør skolerne klogt i at prioritere området højt i deres didaktiske praksis fremover – uanset at lovkravet om 45 minutters daglig bevægelse står til at falde med regeringens aktuelle skoleudspil.

I udspillet lægger regeringen også op til, at skolebestyrelserne kan fastsætte principper for, hvordan bevægelse integreres i undervisningen på den enkelte skole. Og for at understøtte det arbejde er Dansk Skoleidræt, der kender skolernes bevægelsespraksis, og Skole og Forældre, der er skolebestyrelsernes landsorganisation, gået sammen om at formulere et inspirationsprincip.

Med det i hånden har landets skolebestyrelser et direkte anvendeligt udkast til at formulere en lokal udgave af princippet som et led i, at man overordnet forholder sig til skolens praksis indenfor bevægelse og udstikker nogle rammer på området.

– Vi glæder vi os over at kunne give skolebestyrelserne en hjælpende hånd. Skolebestyrelsernes betydning for at sikre en aktiv skoledag kan ikke overvurderes. Principperne skal gerne gå hånd i hånd med initiativer fra skoleledelsens side, hvor man fx tager en kvalitativ og meningsfuld snak om, hvad skal vi gøre med bevægelse på vores skole, og hvordan vil vi følge det og organisere det. Altså hvordan principperne udmøntes i nogle handleplaner. På den måde kan der komme nogle strukturelle rammer om undervisernes arbejde, som nogle steder kan lide under, at det er lidt for ildsjælepræget og dermed sårbart, siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt.

tre børn holder i hånden

Forældre ønsker mere bevægelse på deres børns skole
Skole og Forældre gennemførte i 2023 en undersøgelse, som bl.a. pegede på, at landets forældre støtter bevægelse i skolen og ønsker, at det skal prioriteres endnu højere, og der udtrykkes bekymring for de mange stillesiddende skoledage. I den sammenhæng kan inspirationsprincipperne være et vigtigt bidrag til at sætte bevægelse på dagsordenen.

– Skolebestyrelserne er tættere på skolens praksis, og deres mandat kan give bedre forankring af bevægelsen og nemmere give lokalt tilpassede løsninger, der passer til skolens ønsker, behov og muligheder. Hvis flere skolebestyrelser får fastsat principper for arbejdet med bevægelse på den enkelte skole, kan det have stor betydning. Principperne vedtages i fællesskab mellem elever, lærere og forældre – i tæt samspil med skoleledelsen. Det er en udmøntning af nogle værdier, som man lokalt er blevet enige om, man laver god skole efter. Princippet vil være med til at øge fokus på bevægelse i skolen, og skabe mere tydelige rammer for det, siger Rasmus Edelberg, formand i Skole og Forældre.

Søgning