Fakta om Kickstarter

Kom hurtigt igang

Har I dovne udskolingselever, der...

 • …klistrer til sofaerne?
 • …sidder bøjet over mobilerne?
 • …ikke vil forstyrres med fjollede lege i frikvartererne?
 • …ikke gider noget?

Unge mennesker gider godt at bevæge kroppen, hvis der er et tilbud til dem – ligesom der er til deres yngre skolekammerater.Målet med Kickstarter er at hæve aktivitetsniveauet i pauserne blandt skolens ældste elever.
Men hvad kan få denne elevgruppe til at være mere aktive i pauserne?

I perioden september-december 2015 afprøvede seks skoler en række forskelligartede aktiviteter og efterfølgende evaluerede de på indsatsen i samarbejde med Dansk Skoleidræt.
På baggrund af skolernes erfaringer, gode ideer og den relevante forskning, har Dansk Skoleidræt skabt det endelige koncept, der kan give alle landets skoler mulighed for at kickstarte pauserne for de ældste elever.

Relevante tips:

 • Da relationen mellem eleverne og Kickstarterne ofte er afgørende for om eleverne deltager, så skal Kickstarterne være forskellige typer. Hermed menes, at det ikke kun skal være idrætslærerene, men fx også tysklæreren.
 • Kickstarterne skal selv kunne lide at være aktive, da de naturligvis skal deltage i aktiviterne.
 • Prioritér at alle Kickstartere deltager på kurset, så I kan starte på den fælles planlægning på kurset. Når I kommer hjem, så er det kun detailplanlægningen med ens "makker", der skal laves.
 • Tilbyd Kickstarter til de ældste elever et par gange om ugen med forskellige voksne, så I får flest mulige elever med. Hvis de deltager én gang om ugen, har I allerede gjort en forskel.
 • Få aftalt at Kickstarter udgør gårdvagten, da I naturligvis har opsyn med elever i aktiviteterne. 
 • Sæt plakater op, reklamer på fællessamlinger, brug skolens samtaleapparat, gå rundt i klasserne så de kommer med jer ned i hallen/udenfor - alt imens den anden gør klar;-)
 • Husk at det tager tid og energi, at starte nye projekter op.

Kickstarter er en del af programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, som er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det overordnede mål med programmet er, at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.