Forside/Nyheder/Klar, parat, start: Stort løft på vej til idrætsfaget for de mindste

IdrætsfagetNyheder

11. august 2022

Klar, parat, start: Stort løft på vej til idrætsfaget for de mindste

Idrætsundervisningen i indskolingen skal opleves som mere meningsfuld og med en klar rød tråd i den didaktiske praksis. Det vil Dansk Skoleidræt, SDU og VIA arbejde for i de kommende år gennem et nyt projekt, som A.P. Møller Fonden støtter, og som for nylig tog sin begyndelse med fire deltagerskoler.

Klar, parat, start: Stort løft på vej til idrætsfaget for de mindste

Gode idrætsvaner og lysten til at bevæge sig gennem hele livet grundlægges i barndommen. Derfor er det utrolig vigtigt, at idrætstimerne i skolens yngste klasser giver sjove og vedkommende idrætsoplevelser, der fremmer glæden ved bevægelse. Den ambition kræver didaktisk dygtige lærere og pædagoger, der er visionære på fagets vegne med et stærkt fokus på såvel praktiske erfaringer som teoretisk viden.

På den baggrund er det nye projekt ”Mere meningsfuld idrætsundervisning i indskolingen” sat i søen. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med 2,2 mio. kr., og skal realiseres af en projektgruppe bestående af Dansk Skoleidræt, VIA University College, Institut for Idræt og Biomekanik ved SDU samt i alt fire skoler i Horsens og Slagelse Kommune.

Udvikler en sammenhængende didaktik
I projektet skal parterne udvikle bud på en sammenhængende didaktik med didaktiske modeller, undervisningsprincipper samt konkrete undervisningsforløb og idrætsaktiviteter. Landets skoler skal herigennem have nye værktøjer og ny inspiration til at udvikle en meningsfuld rød tråd i idrætsundervisningen i indskolingen.

I uge 31 tog projektet sin begyndelse, da der var indledende workshop i både Horsens og Slagelse. I sidstnævnte lagde Nymarkskolen lokaler til 14 læreres introduktion til projektet og første dialog om den proces, de skal igennem over de næste år.

Dansk Skoleidræts projektleder Mikael Hansen og udviklingskonsulent Torben Hansen kunne bl.a. fortælle, hvordan idrætsforskning har identificeret nogle didaktiske grundprincipper, der spiller en vigtig rolle i elevernes oplevelse af meningsfuld idræt i skolen: Tid, frihed, undersøgende og legende tilgang, demokratisk pædagogik og refleksivitet.

Desuden eksisterer i den sammenhæng fem temaer, som alle blev præsenteret ved den indledende workshop: Fællesskab (Idræt opleves som meningsfuld, når der er en høj grad af social interaktion), bevægelsesglæde (idræt opleves som meningsfuld, når de oplever, at den er sjov), udfordringer (idræt opleves som meningsfuld, når den indeholder en vis grad af udfordringer), kropslige færdigheder (idræt opleves som meningsfuld, når eleverne oplever at mestre kropslige færdigheder), og endelig viser en række studier, at personlig relevans er vigtig (hvor eleverne kan se en idé i det, de lærer for deres fremtidige liv).

Alle temaer og grundprincipper dannede rammen for dagens program, hvor lærerne blev bedt om at relatere disse til egen praksis. De nævnte temaer og grundprincipper bliver nemlig udgangspunktet for hele projektets didaktiske udviklingsarbejde, og dermed hvad lærere og pædagoger skal operationalisere til en praksis, der kan give mening for elever og idrætsundervisere i indskolingen.

Ingen facitliste
De deltagende idrætslærere var begejstrede ved udsigten til at blive firstmovers i arbejdet med at løfte idrætsundervisningen i indskolingen.

– Det er spændende at blive en del af. Mange idrætslæreres undervisning kan måske til tider være lidt rutinepræget, men hvis vi kan medvirke til at udvikle en ny didaktik og inspirere til en tydelig rød tråd i idræt for 0.-3. klasse, som den enkelte lærer så kan bygge videre på, så synes jeg, det giver super god mening at være med i. Der er selvfølgelig mange holdninger til, hvad der er meningsfuldt for den enkelte idrætslærer – det er der også blandt os 14 lærere i dag – men det finder vi en vej i og får reflekteret over. Vi må nok acceptere, at der nok ikke er en facitliste, men vi kan levere nogle bud på, hvad der er meningsfuld idrætsundervisning, og hvis mange af landets skoler så efterfølgende kan bruge vores arbejde i praksis, vil det være dejligt, siger Daniel Gordon, der er idrætslærer på Nymarkskolen i bl.a. 1. og 2. klasse.

På samme workshop i Slagelse deltog Tina Starup Jeppesen, idrætslærer i indskolingen på Vemmelev Skole.

– Det er fedt at være med til at udvikle en ny didaktik. Jeg synes, der mangler både materialer og idéer til indskolingen i dag. Området har været lidt forsømt, og derfor er det fedt at arbejde for at få den røde tråd i idrætsfaget til at starte fra 0. klasse. Det vil gøre os bedre til at se den enkelte elev og minimere tendensen til, at idræt måske ofte ”bare” er et aktivitetsfag i de små klasser. Vi kan sagtens tage faget et skridt videre også for de små elever gennem nogle snakke om fx motorik eller om kroppen og dens funktioner i forskellige idrætsgrene, siger hun.

I projektets anden deltagerkommune, Horsens, ser Østerhåbskolen frem til at bidrage til ”Mere meningsfuld idrætsundervisning i indskolingen”.

– Vi forventer at kunne være med til at kvalificere idrætsundervisningen i indskolingen endnu mere og give vores idrætslærere og pædagoger et kompetenceløft. Vi ønsker mere fokus på, hvordan vi kan få alle elever til at deltage i idrætsundervisningen, uanset elevernes forudsætninger og dermed give endnu flere elever bevægelsesglæde og mod til at deltage i bevægelsesaktiviteter, siger Camilla Daugaard, afdelingsleder på Østerhåbskolen i Horsens.

Fakta om projektet

De seneste års forskning viser en mindre tilbagegang i børns idrætsdeltagelse. Hertil kommer, at en stor andel børn er motorisk udfordrede ved skolestart, hvilket påvirker deres dagligdag og sociale liv.

På den baggrund skal projektet ”Mere meningsfuld idrætsundervisning i indskolingen” arbejde for at øge børns bevægelsesglæde gennem en målrettet indsats for indskolingens idrætsundervisning.

Det skal ske i en projektgruppe med deltagere fra Dansk Skoleidræt, VIA University College og Institut for Idræt og Biomekanik ved SDU, som gennem bl.a. en række workshops skal arbejde tæt sammen med lærere og pædagoger fra Østerhåbskolen afd. Hatting og Torsted i Horsens Kommune og Nymarkskolen og Vemmelev Skolen i Slagelse Kommune.

Sammen skal samarbejdspartnerne udvikle og forandre praksis i idrætsundervisningen med afsæt i en såkaldt aktionslæringstilgang, hvor der gennem fælles handlinger og refleksioner udvikles og afprøves ny didaktik i form af bl.a. aktiviteter, forløb og idrætsteoretiske modeller.

Projektet starter som et lokalt udviklingsprojekt i de to kommuner og vil siden kunne udbredes til alle skoler i landet.

Projektet løber frem til og med udgangen af 2023.

Projektet er støttet med 2,2 mio. kr. fra A.P. Møller Fondens folkeskoledonation, der skal bidrage til at styrke undervisningen i den danske folkeskole til gavn for alle elever gennem støtte til efter- og videreuddannelse for lærere, ledere og pædagoger.

Relaterede nyheder

Søgning