Forside/ /Basket 8. kl. A-stævne Esbjerg 06.03.25

Kredsaktiviteter

Basket 8. kl. A-stævne
Esbjerg
06.03.25

Aktivitetsinformation

Lokation

Esbjerg (Rørkjær)

Startdato

6. mar. 2025 08:45

Slutdato

6. mar. 2025 13:30

Tilmeldingsfrist

1. dec. 2024

Klasse

8. klasse

Stævneansvarlig

Lis Jensen lisjensen966@gmail.com 28965280

Gem aktiviteten til
senere

Holdsammensætning og regler:

Vinderne af dette stævne kvalificerede sig til DM i skolebasket, som afholdes i Horsens af kreds Trekanten den 8. april – 10. april 2025.

Et hold består af min. 10 spillere og op til 4 reserver pr. kamp. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Såfremt der er færre ende 3 klasser på årgangen, kan holde t suppleres med enkelte elever fra én klasse på årgangen under (dvs. max 3 elever). 

Eleverne må kun deltage på et hold. Ved overtrædelse betragtes begge hold som ulovlige.

Spilletiden skal fordeles ligeligt.

En skadet eller udvist spiller kan erstattes af en reservespiller, der inden kampes start er påført protokollen. En skadet spiller kan genindtræde, hvis vedkommende skønnes klar igen. Holdets sammensætning kan ændres fra kamp til kamp.

Se regler og informationer om DM i Skolebasket

Det tilstræbes at alle hold spiller 3 kampe.

Der skal deltage mindst én lærer pr. klasse. Denne forpligter siger til at være til disposition for stævneledelsen som dommer eller andet.

Spilletid:

Stævnerne afvikles med puljekampe på hurtig tid. Der spildes 2 perioder á 7-9 min.

Dommere:

Lykkes det ikke at finde kvalificerede dommere, skal lærerne sørge for afvikling af kampene/fungere som dommere. Der vil i det udsendte program være angivet, hvornår den enkelte skole skal være dommer/baneansvarlig.

Kontakt vedrørende stævnet:

Yderligere information:
Modtages senest 14 dage før arrangementet.

Såfremt din kommune/skole ikke yder tilskud til Dansk Skoleidræt Sydvestjylland, vil der være tale om et deltagergebyr på kr. 300 pr. klasse + 6,50 kr. pr. elev. 

Søgning