Forside/ /Høvdingebold 5. kl. Vejen Idrætscenter 31.01.25

Kredsaktiviteter

Høvdingebold 5. kl.
Vejen Idrætscenter 31.01.25

Aktivitetsinformation

Lokation

Vejen Idrætscenter

Startdato

30. jan. 2025 08:45

Slutdato

30. jan. 2025 13:30

Tilmeldingsfrist

1. dec. 2024

Klasse

5. klasse

Stævneansvarlig

Lene Tang leta@esbjerg.dk 27241968

Gem aktiviteten til
senere

Reglement

Vær opmærksom på ændringer i reglement og holdsammensætning – alt findes i nedenstående link

Stævnereglement kan hentes https://skoleidraet.dk/skolehoevdingebold/staevnereglement/

Mere info på www.skolehøvdingebold.dk

Udover at øve høvdingebold i idrætstimerne kan deltagerne før stævnerne arbejde med et særligt undervisningsmateriale, der sikrer, at alle i klassen har en aktiv rolle ved turneringen. Disse aktiviteter kan indgå i et tværfagligt samarbejde med klassens øvrige lærere.

Team- og Trivselsmateriale – Dansk Skoleidræt- download materialet

Vinderne af de lokale kredsstævner går videre til kredsmesterskabet, der afholdes i Bramming Kultur- og Fritidscenter onsdag, den 26. marts 2025.

Vinderen af kredsmesterskabet går videre til DM, der afholdes i Helsinge af kreds Nordsjælland 13.- 14. maj 2025.

Kontakt vedrørende stævnet::

Yderligere information:
Der skal deltage mindst én lærer pr. klasse. Senest 2 uger før stævnedagen vil skolerne modtage yderligere oplysninger.

Såfremt din kommune/skole ikke yder tilskud til Dansk Skoleidræt Sydvestjylland, vil der være tale om et deltagergebyr på kr. 300 pr. klasse + 6,50 kr. pr. elev.

Søgning