Forside/ /Skoleidrættens festival 2023: 3. klasse – Løb, spring og kast – klasseturnering

Kredsaktiviteter

Skoleidrættens festival 2023: 3. klasse – Løb, spring og kast – klasseturnering

Aktivitetsinformation

Startdato

20. jun. 2023

Slutdato

1. jan. 0001

Tilmeldingsfrist

24. maj 2023

Klasse

3. klasse

Gem aktiviteten til
senere

Løb, spring og kast for 3. klasse

 

Generelle regler:

  1. Der konkurreres klasse mod klasse – piger og drenge sammen. Alle børn i klassen deltager.
  2. Der gives point i alle fire øvelser 10 point til bedste klasse, 9 point til nr. 2 og så fremdeles.

 

Stafet

Der løbes 40 m fra pind til pind. Klassen deles i to lige store grupper, der placeres i hver ende af løbebanen – det er en god idé at have øvet opstillingen på skolen.

Første løber starter med depechen. Næste løber modtager depechen på højre side af og bag ved stafetpinden. Når en løber har afleveret depechen, stiller han/hun sig bag rækken uden at være til gene for andre og er således klar til at løbe sin næste tur – husk at rækkefølgen på løberne skal holdes under hele løbet.

Det er vigtigt at løberne er klar over at de skal holde bane. Først når løbet er blæst af, må løberne forlade deres bane.

Taber en løber depechen, skal han/hun selv samle den op. Tabes depechen ved afleveringen til næste løber, er det den løber der taber depechen, som skal samle op.

Løbet varer 8 min., og det gælder for klassen om at løbe så mange ture som muligt.

 

Sækkeløb

Klassens 3 første sækkeløbere står parat i hver sin sæk. Bag dem står resten af klassens elever i den forud aftalte rækkefølge. Ved start hoppes der 15 m frem til runding af en kegle og 15 m retur. Når en sæk med et barn i vender tilbage til startstedet, overlades sækken til den næste i rækken og så fremdeles til alle klassens elever har gennemført en tur ud og hjem. Der vil således fortløbende være 3 elever i aktivitet ad gangen.

Der tages samlet tid på hele klassen, og tiden divideres med klassens deltagerantal.

 

Kast

Klassens 3 første kastere står bag en fodboldbanes sidelinje med passende afstand mellem sig med hver sin ærtepose parat til start. Bag dem står resten af klassens elever i den forud aftalte rækkefølge.

Når starten går, kastes ærteposen fremad, og kasteren løber hen og samler den op og gentager kastet fremad – sådan fortsættes indtil kasteren har rundet en kegle på modsatte sidelinje, og der kastes på samme måde tilbage til start. Her rækkes (ikke kastes) ærteposen til næste elev i rækken bag side-linjen.

Der tages samlet tid på hele klassen, og tiden divideres med klassens deltagertal.

 

Forhindringsløb

På banen startes der med 25 m. spurt, så slalomløb mellem 10 kegler, stepløb gennem rebstige,

25 m. baglæns løb, så skal der kravles gennem en tunnel og til sidst spurtes der i mål. Turen skal løbes gennem to gange af hver elev.

Inden start skal klassen stå parat på en række. Der tages samlet tid på hele klassen, og tiden divideres med klassens samlede deltagerantal

Søgning