Bliv medlem

 

Dansk Skoleidræt er en interesseorganisation, med en mission om at ”Dansk Skoleidræt vil fremme alle
elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag”. Landsorganisationen ligger i
Nyborg, og er tegnet af en bestyrelse og 15 kredsforeninger i hele Danmark.


Et medlemskab af Dansk Skoleidræt sker igennem den lokale kredsforening, som er en selvstændig
forening, der igen er medlem af landsorganisationen Dansk Skoleidræt. Prisen for et medlemskab er kun
5 kr. pr elev på skolen og 100 kr. i indmeldelsesgebyr for skolen.

 

Den altoverskyggende fordel ved et medlemskab af Dansk Skoleidræts kreds Østjylland er fri og ubegrænset
adgang til at deltage i samtlige aktiviteter i kredsen samt muligheden for at deltage i DM-stævner på
udvalgte årgange.

Tilmelding eller udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens kasser Rita Kyhn på mail (kyhnrita@gmail.com