Kursus sæt skolen i bevægelse

”Sæt skolen i bevægelse” - få et kursus ud på din skole!!

Få inspiration til at inddrage bevægelse i den daglige undervisning i alle fag og på alle klassetrin. På kurset får deltagerne en masse praktiske eksempler, som kan foregå inde i klasseværelset, gymnastiksalen eller det nærliggende gangareal eller ude i skolegården, på legeplads eller græsarealer.

Sted og tidspunkt:
Kursussted aftales på skoler fordelt rundt i hele kredsen efter henvendelse fra lærere eller skoleledere.

Husk! Det er gratis for alle medlemsskoler. For ikke medlemsskoler er prisen 4500 kr for op til 25 deltagere og 9000 kr for flere.

Varighed 3 timer.

Undervisere:  Sanne Lund Amtkjær, Sara Sejrkild, Peter Hoff, Joan Bak, Ole Skjærbæk, og Rita Kyhn.

Spørgsmål, tilmelding m.m.: Rita Kyhn, kyhnrita@gmail.com