Sportskole for unge med særligt behov

Sportsskolen for børn og unge med særlige behov

 

Har I hørt om Sportsskolen for børn og unge med særlige behov? ”Verdens bedste” Sportsskoler venter med fantastiske oplevelser for deltagerne… Parasport Danmark /Dansk Handicap Idræts-Forbund har 9 Sportsskoler i sommerferien.

Find din Sportsskole på parasport.dk Online tilmelding.

Hvad er en Sportsskole? Det er et idrætstilbud i dagtimerne 4 dage i sommerferien. Det er masser af idræt, aktiviteter, sjov og ballade i fællesskab med en masse andre børn og unge med særlige behov.

Hvem deltager?

Piger og drenge ca. 7-17 år med funktionsnedsættelser, eksempelvis: • generelle indlæringsvanskeligheder eller udviklingshæmning, hjerneskader eller diagnoser indenfor ADHD- og autismeområdet. • fysisk funktionsnedsættelse som CP, rygmarvsbrok, muskelsvind eller andre bevægelseshandicaps – eller • børn og unge som er blinde eller svagsynede.

Pris

Det koster kr. 500,- uden forplejning - se hvad der gælder på din Sportsskole.