Håndbold 8. årgang evt.deltagelse af 7.og 9. årgang

OBS. på fiktiv dato på forsiden. Endelig dato findes i fællesskab med de tilmeldte skoler efter tilmeldingsfristen!

 

Skoleidrættens Håndboldstævne for 8. årg. (evt. med deltagelse af 7. og 9. klasser)
 

Dansk Skoleidræt, Østjylland afholder efter efterårsferien indledende kampe i den landsdækkende håndboldturnering for 8. klasser.

Traditionelt afholdes indledende kampe et til flere steder i kredsen. Vi koordinerer endelige aftaler, omkring tid og sted for afvikling, med de tilmeldte skoler.

Vinderne af de indledende stævner mødes til kredsmesterskabet senest i uge 47.

OBS.!! Vinderne af disse stævner i såvel pige- som drengerækken inviteres til at deltage i DM i Skolehåndbold, der afvikles i Randers d. 29.-31. januar 2019.

 

Deltagere

Turneringen er gratis for medlemsskoler af Dansk Skoleidræt Østjylland.

 

For at kunne tilmelde hold må skolen ikke have håndbold som et væsentligt omdrejningspunkt i elevernes hverdag. Skoler med idrætslinier eller særligt fokus på håndbold kan i stedet melde sig til en anden af Dansk Skoleidræts håndboldturneringer - Skoleligaerne i håndbold

 

Holddannelsesregler: Følg dette link.

Det er vigtigt at pointere at det kun er hold der udelukkende består af 8. klasses elever (evt. med den dispensation der findes i holddannelsesreglerne) der kan spille kredsfinale og dermed gå videre til DM.

 

Stævnerne afvikles efter de internationale håndboldspilleregler med følgende undtagelser:

  • Dansk Håndbold Forbunds særlige regler om udskiftning og mandsopdækning i ungdomsrækkerne anvendes
  • Vejledende spilletid 2x20 min, men fastsættes afhængigt af lokale forhold
  • Hvis kampene spilles som cup-kampe og skal afgøres ved omkampe, skal omkampe spilles á 5 min, indtil en vinder er fundet.
  • Ved et rødt kort, der ikke efterfølger en 3. gangs udvisning, gives min. en kamps karantæne
  • Når en kamp er slut, stiller begge hold med deres lærer op på række og paraderer forbi modstanderholdet og hilser pænt tak for kampen. En usportslig optræden i denne forbindelse kan diskvalificere holdet.
  • Der spilles i drengerække spilles med boldstørrelse 2 og i pigerækken spilles med boldstørrelse 1½.
  • Den lokale hal bestemmer, om der må anvendes harpiks.  

 

Forud for det første stævne sender holdets lærer en holdliste med navn og klasse, underskrevet af skolens leder til den håndboldansvarlige i kredsen. (Kasper Povlsgaard, kasp6474@rathlouskolen.com) 

 

Tilmeldingsfristen er den 28.9.18 - skriv mail til den ansvarlige (Kasper Povlsgaard, kasp6474@rathlouskolen.com).

 

For evt. yderligere information: Følg dette link


Spørgsmål og tilmelding mm. til:  Kasper Povlsgaard
Kontaktoplysninger: Bestyrelsen

 

Aktivitetsoversigt