Høvdingebold Hornslet 5. årgang

Velkommen til høvdingestævne i Hornslet for 5. årgang. Stævnet afhooldes i Hornslethallerne

Stadionvej 4, 8543 Hornslet.

Man kan max deltage med 4 hold pr. skole.

Vinderen kvalificerer sig til kredsstævnet og har mulighed for at gå videre til DM!.

Til lokale stævner dækker skolen selv transportudgiften. Der vil være samordnet kørsel til Kredsstævnet og DM. Tilskud gives af DSØ.

Læs mere om høvdingebold i skolen på: www.skolehøvdingebold.dk 

Her kan I læse om regler, forslag til øvelser og meget mere om høvdingebold i skolen.

Tilmelding på hjemmesiden. Lasse Leth  (Hornslet Skole) er tovholder på stævnet.

De er allerede tilmeldt

Skole Klasser Elever Kontaktperson
Elise Smiths Skole 5.a 24 Helle Bilgrav
Hornslet Skole 5.A, 5.b og 5.c 70 Lasse Leth
Elsted Skole 5A og 5D 50 Mads Bach Leiszner

Aktivitetsoversigt