Høvdingebold Skanderborg 4. og 5. årgang

Høvdingeboldstævnet for 4. og 5.årgang afholdes på Skanderborg Fælled.
 
Læs mere om høvdingebold i skolen på: www.skolehøvdingebold.dk

Her kan I læse om regler, forslag til øvelser og meget mere om høvdingebold i skolen.
OBS!! Der er nye regler i år.

Tilmelding til Rita Kyhn via hjemmesiden. 
 
Vinderen fra 5. årgang kvalificerer sig til kredsstævnet og har mulighed for at gå videre til DM.

Til lokale stævner dækker skolen selv transportudgiften.
Der vil være samordnet kørsel til Kredsstævnet og DM. Tilskud gives af DSØ.

De er allerede tilmeldt

Skole Klasser Elever Kontaktperson
Stilling Skole 4A, 4B, 4C, 5A, 5B og 5C 129 Marlene Meyer
Veng Skole 4. og 5. kl. 37 Rita Kyhn
Knudsøskolen 2 klasser, 5 årgang. 24 Johannes Møller
Morten Børup Skolen 4 klasser på 5. årgang 86 Stine Kastberg
Morten børup skolen 4.a, 4.b, 4.c og 4.d 110 Mads Glahn
Gudenåskolen 4 og 5 klasse 46 Jan Aakjær Andersen
Skanderborg Realskole 4.a og 4.b 44 Jens Hvalsøe
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj 2 36 Michael Weber Mortensen
Bjedstrupskole 4a og 5a 16 Jeppe Beese

Aktivitetsoversigt