Høvdingebold-klassekamp for 5. klasse

Høvdingeboldklassekamp for 5. klasse

Fælles mål – Idræt 3.-5. kl.

Boldbasis og boldspil – Fase 1

Normer og værdier – Fase 3

Færdighedsmål

Vidensmål

Færdighedsmål

Vidensmål

Eleven kan i bevægelse modtage og aflevere forskellige boldtyper

Eleven har viden om kaste- sparke- gribe- og slagteknik

Eleven kan handle i overensstemmelse med fairplay

Eleven har viden om fairplay

 

Sted: Åkirkeby Hallerne

Er der klasser, der ikke har nok spillere, aftales inden hver kamp, lærerne indbyrdes, hvor mange markspillere der er med, dog min. 6 spillere. Læreren skal tilstræbe, at alle deltager i løbet af dagen.

Banen er delt op i fire felter – to høvdingefelter og to markspillerfelter. Hvert endefelt er et høvdingefelt (de sidste 1,5 m fra baglinjen).

Først til mølle-princippet er gældende ved tilmelding. Der kan maksimalt deltage 18 klasser.

Vedrørende regler se her

Vinderen får en indbydelse til at deltage i DM i høvdingebold. Vær dog opmærksom på, at her vil der gælde andre holdsammensætningsregler.

Der kan søges om kørselstilskud, maks. 4000 kr, til rejsen Bornholm-København til DM-er i lighed med de andre kvalificerende stævner. 

De er allerede tilmeldt

Skole Klasser Elever Kontaktperson
Rønne Privatskole 1 23 Frank Krogh
Bornholms Frie Idrætsskole 5. kl. 19 Karina Bjørn
Friskolen Østerlars 5. klasse 10 Jonas Lind
Åvangskolen 5. årg. 32 Trine Barfod
Hans Rømer Skolen 5A 23 Søren Spanner
Sydbornholms Privatskole 4.-5. kl 18 Sussi Sommer
Svartingedal Skole 5.a 26 Søren Lau
Svaneke Friskole 5. klasse 24 Allan Sørensen
Søndermarksskolen 5.A og 5.B 43 Jimmi Nielsen
5. A 29 Esben Justesen

Aktivitetsoversigt

 1. 01.
  feb.
  8.,9.,10. klasse
 2. 05.
  feb.
  5.,6. klasse
 3. 13.
  mar.
  5. klasse
 4. 20.
  mar.
  4. klasse
 5. 20.
  mar.