Høvdingeboldklassekamp 5. klasse

Høvdingeboldklassekamp for 5. klasse

Til jer der har deltaget i stævnet tidligere – læg mærke til, at stævnet stadig afvikles i en ny form i år, nemlig klassekamp.

Fælles mål – Idræt 3.-5. kl.

Boldbasis og boldspil – Fase 1

Normer og værdier – Fase 3

Færdighedsmål

Vidensmål

Færdighedsmål

Vidensmål

Eleven kan i bevægelse modtage og aflevere forskellige boldtyper

Eleven har viden om kaste- sparke- gribe- og slagteknik

Eleven kan handle i overensstemmelse med fairplay

Eleven har viden om fairplay

Hver klasse stiller med et drenge- og et pigehold med op til 8 markspillere og 1 høvding på hvert hold.

Er der klasser, der ikke har nok spillere, aftales inden hver kamp, lærerne indbyrdes, hvor mange markspillere der er med, dog min. 6 spillere. Læreren skal tilstræbe, at alle deltager i løbet af dagen.

Både drengeholdet og pigeholdet dyster mod de samme klasser og samler point til samme regnskab. Vinderen af stævnet er den klasse der, når stævnet er slut, har samlet flest point. Der gives point for hvert vundet sæt. I tilfælde af pointlighed tæller indbyrdes kamp. Er der 3 hold med ens point og nøjagtig lighed i indbyrdes kampe, foretages lodtrækning

Den optimale høvdingeboldbane er på størrelse med en volleyballbane (18 x 9 m). Mange gymnastiksale og sportshaller har allerede streget en volleyballbane op. Der mangler dog et par streger, der let kan etableres med farvet tape, eks. el-isoleringstape eller malertape. Banen er delt op i fire felter – to høvdingefelter og to markspillerfelter. Hvert endefelt er et høvdingefelt (de sidste 1,5 m fra baglinjen).

Kampene spilles færdige., det vil sige, at der ikke afsættes spilletid på kampene. Kampene afvikles fortløbende, således at banenummer og kamptid ikke kendes på forhånd. Der spilles i 2 puljer og der spilles semifinale og finale.

Der er plads til 8 klasser, i alt 16 hold på stævnedagen, Først til mølle-princippet er gældende ved tilmelding

Vedrørende regler se her (er på vej)

Vinderen får en indbydelse til at deltage i DM i høvdingebold. Vær dog opmærksom på, at her vil der gælde andre holdsammensætningsregler.

Der kan søges om kørselstilskud, maks. 4000 kr, til rejsen Bornholm-København til DM-er i lighed med de andre kvalificerende stævner. 

De er allerede tilmeldt

Skole Klasser Elever Kontaktperson
Kongeskær 1 27 Lars Christiansen
Rønne privatskole 5.kl. 23 Frank Krogh
Søndermarksskolen 5. a og 5. b 54 Jane Steen
Friskolen Østerlars 1 16 Jonas Lind
Peterskolen 5.klasse 20 elever Pia Lehim
Aavangsskolen 5.a 5.b 5.c 70 Martin Klausen
Svartingedal Skole 5. kl. 25 Kristoffer Nyby
Paradisbakkeskolen 5.A + 5.B 21 + 22 Maria Nexø Grønnegaard

Aktivitetsoversigt