Skoleatletik 6. - 7. klasse

Sted: Rønne Stadion Nord.

 

Færdigheds- og vidensmål:

Eleven kan beherske tekniske færdigheder inden for løb, spring og kast.

Eleven har viden om koordination og teknik i løb, spring og kast.   

 

I år tilbydes atletikstævnet til 7. klasse.

OBS 6. klasse inviteres med, men kan ikke kvalificere sig til landsfinalestævnet (de får et prøveår).

Blandt 7. klasserne skal vi have fundet en kredsvinder, som bliver inviteret til landsfinalestævnet. Bornholmske skoler kan søge Dansk Skoleidræt om tilskud på max. 4000 kr. pr hold for deltagelse i DM.

Der kan dannes hold for PIGER og DRENGE evt. mix-hold deltager i drengerækken. Et hold består af min. 9 elever og max. 18 elever. En elev må max deltage i 2 af de ”individuelle øvelser”. Øvelsesrækken er: 80 m, 800 m, længde, højde, kugle og spydkast. (Bemærk at som noget nyt skal pigerne også kaste med spyd).  For både piger og drenge 4 x 100 m stafet. I alle øvelser deltager 3 elever fra hvert hold. Det gælder naturligvis ikke 4 x 100 m stafet.

Regler iflg. Dansk Skoleidræts regler på https://skoleidraet.dk/turneringer/skole-dm-5-9-klasse/dm-i-skoleatletik-7-kl/staevnereglement/.

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog supplere holdet med max 3 elever fra én klasse på årgangen under. Læs mere her om holdsammensætningsreglerne.

Eleverne må kun deltage på ét hold.


Minimum 1 lærer pr. klasse.

 

De er allerede tilmeldt

Skole Klasser Elever Kontaktperson
Rønne Privatskole 7. klasse drenge 14 Frank Krogh
Peterskolen 6. og7. kl 40 Peter Larsen
Bornholms Frie Idrætsskole 7. klasse 21 Laura Marx
Aavangsskolen 3 (5 hold) 75 Anders Munch
Hans Rømer Skolen 7a og 7b 40 elever i alt Britt Jensen
Kongeskær 2 29 sabine kofod

Aktivitetsoversigt