Skolebasket 7. - 8. klasse

Sted: Rønne Nord Hallerne

 

Vi tilbyder et basketballstævne for 7.- 8.klasse, hvor vi finder en kredsvinder for 8. klasse piger og drenge. Det betyder at det kun er det bedst placerede 8. klasses hold der kan kåres som kredsvinder og dermed få retten til at deltage i det næste DM i Skolebasketball. Det er muligt for bornholmske hold at søge refusion til transport tur/retur Rønne-KBH via Dansk SkoleIdræt, dog max. 4000 kr. Skulle et 7. klasse hold vinde kredsstævnet er præmien æren som det bedste hold i stævnet og dermed et godt fundament til kvalifikationen året efter.

 

Fælles mål - Idræt 6.-7 + 8.-9. klasse

Boldbasis og boldspil - Fase 2 (Idræt 6.-7. klasse)

Boldbasis og boldspil - Fase 1 (Idræt 8.-9. klasse)

Færdighedsmål

Vidensmål

Færdighedsmål

Vidensmål

Eleven kan anvende regler og taktik i udvikling af boldspil.

Eleven har viden om regler og taktiske muligheder i boldspil.

Eleven kan beherske tekniske og taktiske elementer i boldspil.

Eleven har viden om samspil mellem teknik og taktik i boldspil.

 

De internationale regler findes på basket.dk. Stævnereglement for DM i skolebasketball: /turneringer/skole-dm/dm-i-skolebasket/staevnereglement.aspx 

 

Der spilles i en pige- og en drengerække og eventuelle mix-hold deltager i drengerækken. 

Såfremt der er for mange tilmeldte hold, vil det tilstræbes, at alle 8. klasser deltager og dernæst at så mange forskellige skoler som muligt repræsenteres ved stævnet!

 

Det præciseres, at der skal stilles med reglementerede hold, dvs. mindst 10 elever på ét hold.

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog supplere holdet med max 3 elever fra én klasse på årgangen under. Eleverne må kun deltage på ét hold.  Læs mere her om holdsammensætningsreglerne.

 

Udfyld holdlisten og medbring denne til stævnet (udsendes inden stævnet).

 

De deltagende skoler skal møde med et passende antal lærere, således at man kan passe sine egne elever samt opgaver i forbindelse med stævnet (altså dommer og dommerbordsofficials).

 

Træn dommerbordsopgaven med eleverne (udsendes inden stævnet. Protokol til skolebasketball).

 

Vi ser frem til et stævne med glade voksne og begejstrede unge der vil nyde basketballspillet. Et boldspil med tempo, teamwork og fair-play.

De er allerede tilmeldt

Skole Klasser Elever Kontaktperson
Rønne Privatskole 8 klasse 1 hold drenge og 1 hold piger 24 Frank Krogh
Bornholms Frie Idrætsskole 8. klasse 14 Karina Juul Schou
Rønne Privatskole 7 klasse drenge 12 Frank Krogh
Søndermarksskolen 8A-B-C 2 hold drenge - 24. 2 hold piger- 24 Chresten Grøn Sørensen

Aktivitetsoversigt

 1. 16.
  jan.
  8.,9.,10. klasse
  Boldspil
 2. 29.
  jan.
  4. klasse
  Slagboldspil
 3. 31.
  jan.
  2. klasse
  Legedag
 4. 07.
  feb.
  3. klasse
  Boldspil
 5. 26.
  feb.
  5. klasse
  Boldspil