Skolebasketstævne 7. - 8. klasse

SkoleBasketball 7. – 8. klasse

 

Fælles mål - Idræt 6.-7 + 8.-9. klasse 

Boldbasis og boldspil - Fase 2
(Idræt 6.-7. klasse)
 

Boldbasis og boldspil - Fase 1 
(Idræt 8.-9. klasse)
 

Færdighedsmål 

Vidensmål 

Færdighedsmål 

Vidensmål 

Eleven kan anvende regler og taktik i udvikling af boldspil. 

Eleven har viden om regler og taktiske muligheder i boldspil. 

Eleven kan beherske tekniske og taktiske elementer i boldspil. 

Eleven har viden om samspil mellem teknik og taktik i boldspil. 

 

Sted: Rønne Nord

Vi tilbyder et basketballstævne for 7.- 8.klasse, hvor vi finder en kredsvinder for 8. klasse piger og drenge. Det betyder, at det kun er det bedst placerede 8. klasses hold der kan kåres som kredsvinder og dermed få retten til at deltage i det næste DM i Skolebasketball, som afholdes d. 5. - 7. april 2022 i Nibe.

Skulle et 7. klasse hold vinde kredsstævnet er præmien æren som det bedste hold i stævnet og dermed et godt fundament til kvalifikationen året efter. DM pladsen går til det 2. bedste hold.

Der spilles i en pige- og en drengerække og eventuelle mix-hold deltager i drengerækken. 

Stævnereglement for DM i skolebasketball:

https://skoleidraet.dk/turneringer/skole-dm-5-9-klasse/dm-i-skolebasket-8-kl/staevnereglement/

Såfremt der er for mange tilmeldte hold, vil det tilstræbes, at alle 8. klasser deltager og dernæst at så mange forskellige skoler som muligt repræsenteres ved stævnet!

Det præciseres, at der skal stilles med reglementerede hold, dvs. mindst 10 elever på et hold.

Udfyld holdliste og medbring denne til stævnet.

De deltagende skoler skal møde med et passende antal lærere, således at man kan passe sine egne elever samt opgaver i forbindelse med stævnet (altså dommer og dommerbordsofficials).

Træn dommerbordsopgaven med eleverne.

Jeg ser frem til et stævne med glade voksne og begejstrede unge, der vil nyde basketballspillet. Et boldspil med tempo, teamwork og fair-play.

De er allerede tilmeldt

Skole Klasser Elever Kontaktperson
Rønne Privatskole 7-8 klasse 24 Frank Krogh
Søndermarksskolen 7.a + 7.b 43 Jane Steen
Bornholms Frie Idrætsskole 7. kl. + 8. kl. 42 Laura Marx Nielsen
Svartingedal Skole 7.+8. Klasse 48 Rikke Plambæk
Svaneke Friskole 7.kl. 19 Alice Andersen
Søndermarksskolen -Rønne 8 årg 24 Chresten Sørensen

Aktivitetsoversigt

 1. 27.
  jan.
  3. klasse
 2. 01.
  feb.
  8.,9.,10. klasse
 3. 21.
  feb.
  5.,6. klasse
 4. 23.
  feb.
  7.,8. klasse
 5. 15.
  mar.
  5. klasse