Ultimate-klassekamp for 6. klasse

Ultimatestævne 6. klasse

Fælles mål – Idræt 6.-7. kl.

Boldbasis og boldspil – Fase 2

Samarbejde og ansvar – Fase 1

Færdighedsmål

Vidensmål

Færdighedsmål

Vidensmål

Eleven kan anvende regler og taktik i udvikling af boldspil

Eleven kan anvende regler og taktik i udvikling af boldspil

Eleven kan samarbejde i idrætsaktiviteter

Eleven har viden om samarbejdsmetoder

 

Stævnet henvender sig til alle, der har erfaring med frisbeesport. Ultimate er et spil med fokus på fairplay, og der er derfor lagt op til, at eleverne selv forsøger at dømme kampene. Lærernes primære funktion er ikke at være dommere, men kampobservatører.

Der spilles på mix-hold (drenge og piger) á 6 spillere + udskifter(e)

Holdene SKAL være jævnbyrdige.

Der skal være min. én lærer pr. deltagende klasse.

Der spilles efter regler, som tager udgangspunkt i dem, der er formuleret af DFSU (Dansk Frisbee Sport Union). Banen vil være ca. på størrelse med målfeltet på en klassisk 11-mands fodboldbane.

Såfremt der er for mange tilmeldte hold, vil det tilstræbes, at så mange forskellige skoler som muligt repræsenteres ved stævnet!

De er allerede tilmeldt

Skole Klasser Elever Kontaktperson
Kongeskærskolen 6.A 23 Esben Justesen
Bornholms Frie Idrætsskole 6. kl. 12 Karina Bjørn
Friskolen Østerlars 6. klasse 14 Jonas Lind
Hans Rømer Skolen 6A+6B 36 Jens Møller
Paradisbakkeskolen 2 51 Trine Schmidt Rasmussen
Davidskolen 1 16 Kasper Rasmussen
Svartingedal Skole 6.a 23 Søren Lau
Svaneke Friskole 6. klasse 19 Allan Sørensen
Åvangsskolen
Åvangsskolen 6a og 6b 40 Jesper Holm Olsen
Søndermarksskolen -Rønne 6 årgang ( 6 A og 6 B ) 30 Chresten Grøn Sørensen

Aktivitetsoversigt