Bliv medlem

Dansk Skoleidræt er en interesseorganisation, med en mission om at ”Dansk Skoleidræt vil fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag”. Landsorganisationen ligger i Nyborg, og er tegnet af en bestyrelse og 15 kredsforeninger i hele Danmark.

Et medlemskab af Dansk Skoleidræt sker igennem den lokale kredsforening, som er en selvstændig forening, der igen er medlem af landsorganisationen Dansk Skoleidræt.

Prisen for et medlemskab er kun kr. 7,-/elev på skolen.

Den altoverskyggende fordel ved et medlemskab af Dansk Skoleidræts kreds Fyn er fri og ubegrænset adgang til at  deltage i samtlige aktiviteter i kredsen samt muligheden for at deltage i DM-stævner på udvalgte årgange.

Tilmelding eller udmeldelse kan ske ved henvendelse til:
Formand - Randi Fechtenburg på randi@daskfyn.dk eller 2929 5871
Kredsens kasserer - Peter Jørgensen på peter@daskfyn.dk
 eller 2033 5904