Basket 8./9. klasse drenge på Holmeagerskolen - Skoleåret 2021/22

 Reglement for skolernes basketballturnering

 A .Holdsammensætning

1. Stævnet tilbydes elever på 6. kl. mix, 7. kl. mix og 8/9. klassetrin piger og drenge. Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Skoler med 1 eller 2 klasser på årgangen kan dog sammensætte hold med elever fra 1 klasse fra årgangen under. Eleverne må kun deltage på et hold

2. Amtsvinderne hos 8. klasse piger og drenge deltager i landsfinalestævnet. NYT.  Ved amtsstævnerne spiller 8. og  9. klasse  i hver sin pulje. Dog spiller de 2 vindere en kamp mod hinanden. Skole DM er kun for skoler, hvor DM disciplinen ikke er et væsentligt omdrejningspunkt for elevernes hverdag. Der dispenseres ikke for denne regel.

B. Hold og reglement:

1. Alle elever, der er indskrevet i skolen på stævnedagen, kan deltage. 

2. Et hold består af 10-15 spillere ved indledende stævner.  Hvis man er mindre end 10 spillere på et hold, kan holdet spille kampene, men taber 20 – 0. Til DM er antallet anderledes. Hvert holds spillere skal bære trøjer i samme farver

3.  Stævnet afvikles efter de internationale spilleregler med følgende afvigelser:

Kamptid: 4 perioder a 4, 5 eller 6 minutters fast spilletid. Se turneringsplan.

Spillere: Et hold består af 10-15 spillere, som deler spilletiden ligeligt. Ingen spiller må spille mere end 2 perioder. En udvist eller skadet spiller erstattes straks med en 11 - 15 spiller der inden kampens start er påført protokollen. En skadet spiller kan  genindtræde senere i samme kamp.

Holdfejl: Der spilles med 3 holdfejl pr periode. Ved hver efterfølgende fejl tildeles det hold, fejlen er begået imod, 1 point og frikast.

Usportslig fejl: Tekniske fejl på banen og på bænken samt overlagte fejl, straffes altid med to point til modstanderholdet samt bolden i siden uanset scoringsforsøg og holdfejl. Får bænken mere end to usportslige fejl, taber holdet kampen.

Fejl i scoringsforsøg: Ved fejl i scoringsforsøg tildeles det angribende hold 1 point samt bolden i siden. Dette gælder også trods holdfejl hos det forsvarende hold. Ved scoring trods fejl tildeles det angribende hold 2 points, og det forsvarende hold får bolden. Har det forsvarende hold begået mere end 3 fejl, tæller scoringen 3 points.

Timeout: Der kan ikke tages timeout.

3-points scoring: Der spilles ikke med 3-points scoring.

Tilbagespil: Der spilles ikke med tilbagespil.

Udskiftning: Kun i halvlegen, samt flyvende udskiftning mellem 1. og 2. samt 3. og 4. periode, hvor uret ikke stoppes Udskiftningslederen skal være en af skolens lærere.

4. Boldens størrelse: 6-7 klasse minibold. 8. og 9. klasse størrelse 6 (midi bold) .

5. Kurvehøjde. 6. klasse lav kurv.7,8 og 9 klasse høj kurv.

6. Mixhold består af 10-15 spillere som deler spilletiden. (se paragraf 3) I hver periode skal der minimum være 2 af hvert køn på banen.

7. Det er tilladt, at have pigespillere med på drengehold.

8. Spillerne skal være spilleklar senest 5 min. før hver kamp.  Da vi er gæster på en fremmed skole, skal lærerne holde opsyn med spillerne mellem kampene. Der er mange hold i hallen på samme tid, så klæd så vidt muligt om hjemmefra. Husk indendørsfodtøj - også lærerne. Eventuelle afbud skal indtelefoneres til stævnelederen i god tid.

9.Ved pointlighed i gruppen gælder følgende: 1. indbyrdes kampe. 2. indbyrdes målscore. 3. flest scorede point i alt. 4. lodtrækning.

10. Vi forventer igen i år at have uddannede dommere til alle kampe. Det giver denmedfølgende lærer ro tilat koncentrere sig om at coache – samt ikke mindst føre tilsyn med eleverne.

Evt. yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede på tlf. 61778688.

                                                                                                                                                                              Nis Asani og René Nielsen.

 

 

Aktivitetsoversigt

 1. 07.
  dec.
  4. klasse
 2. 03.
  jan.
  5. klasse
 3. 03.
  jan.
  5. klasse
 4. 03.
  jan.
  5. klasse
 5. 03.
  jan.
  5. klasse