Repræsentantskabsmøde

 

 

Repræsentantskabsmødet

Skoleidræt Gl.Roskilde

tirsdag den 18.april 2023 kl. 13.00

på Sct. Josef Skole, Frederiksborgvej 10, 4600 Roskilde.

Tilmelding på hjemmesiden.

Dagsorden:

 1. 1. Valg af dirigent.
 2. 2. Optagelse af personlige medlemmer af repræsentantskabet. Valget er gældende for et år.
 3. 3. Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i landsorganisationen.

Skriftlige beretninger vil være lagt på hjemmesiden senest en uge før mødet.

 1. 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Regnskabet vil være lagt på hjemmesiden senest en uge før mødet.

 1. 5. Behandling af indkomne forslag.

Efter punkt 5 suspenderes repræsentantskabet for at et indlæg fra DSI´s repræsentant.

 1. 6. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.
 2. 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.
 3. 8. Valg af:
 4. Formand (ulige år).

På valg er Per. Han genopstiller

 1. 10-12 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 5-6 hvert år)

På valg er: Jørgen Erik, Helle, Rene, Nis og Tommy. Jørgen Erik, Helle, Rene, Nis genopstiller.

Alle er villige til genvalg.

 1. 2 revisorer - der vælges en pr.år

 På valg er Bente Noer. Hun genopstiller.

 1. 1 revisorsuppleant – for et år

På valg er Erhardt Kagan. Han genopstiller

Valgene under punkt 8 a, b og c gælder for 2 år, under d for 1 år.

 1. 9. Fastsættelse af tid og sted for næste års repræsentantskabsmøde.

Vi foreslår tirsdag den 9/4 - 24 kl. 13 – 15 på Skt. Nicolai Skole i Køge.

 1. 10. Eventuelt.

Med håbet om et godt og spændende repræsentantskabsmøde samt med en venlig hilsen

Per Hansen

formand Dansk Skoleidræt, Gl. Roskilde Amt

 

 

SignUpForm

Aktivitetsoversigt

 1. 18.
  apr.
 2. 01.
  maj.
  5. klasse
 3. 03.
  maj.
  3. klasse
 4. 23.
  maj.
  4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. klasse
 5. 25.
  maj.
  4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. klasse