Repræsentantskabsmøde 2020 --- UDSAT - ny dato kommer senere

REPRÆSENTANTSKABSMØDET ER UDSAT PGA. AF SITUATIONEN OMKRING CORANAVIRUS.

VI VENDER TILBAGE MED NY DATO PÅ ET SENERE TIDSPUNKT

 

Repræsentantskabsmødet for Skoleidræt Gl.Roskilde afholdes

tirsdag den 21.april 2020 kl. 13.00

på Ellemarkskolen, Gymnasievej 10, 4600 Køge

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Optagelse af personlige medlemmer af repræsentantskabet. Valget er gældende for et år.
 3. Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i landsorganisationen..

Skriftlige beretninger vil være lagt på hjemmesiden senest en uge før mødet.

 1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Regnskabet vil være lagt på hjemmesiden senest en uge før mødet.

 1. Behandling af indkomne forslag.
 2. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.
 4. Valg af:
 5. Formand (ulige år)

Derfor ingen valg

 1. 10-12 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 5-6 hvert år)

På valg er: Jørgen Erik, Lars, David, Kim, Eva og Freja. 

 1. 2 revisorer

 På valg er Susanne Bülow og Bente Noer.

 1. 1 revisorsuppleant

På valg er Ole Strangholt.

Valgene under punkt 8 a, b og c gælder for 2 år, under d for 1 år.

 1. Fastsættelse af tid og sted for næste års repræsentantskabsmøde.
 2. Eventuelt.

Aktivitetsoversigt

 1. 21.
  apr.
 2. 26.
  apr.
 3. 04.
  maj.
  3. klasse
 4. 26.
  maj.
  4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. klasse
 5. 28.
  maj.
  4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. klasse