Repræsentantskabsmøde 2021 - tilmelding senest den 8.4 2021

Repræsentantskabsmødet for Skoleidræt Gl.Roskilde afholdes tirsdag den 13.april 2021 kl. 13.00 på Klostermarksskolen,4000 Roskilde

Tilmelding på hjemmesiden. Senest den 8.4

Dagsorden:

1.Valg af dirigent.

2.Optagelse af personlige medlemmer af repræsentantskabet. Valget er gældende for et år.

3.Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i landsorganisationen.

Skriftlige beretninger vil være lagt på hjemmesiden senest en uge før mødet.

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Regnskabet vil være lagt på hjemmesiden senest en uge før mødet.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.

8. Valg af:

     a. Formand (ulige år).

Per er på valg og villig til genvalg.

     b. 10-12 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 5-6 hvert år)

På valg er: Jørgen Erik, Tommy, Helle, Nis, Rene.

Alle er villige til genvalg.

     c. 2 revisorer

 På valg er Susanne Bülow og Bente Noer

      d. 1 revisorsuppleant

På valg er Ole Strangholt.

Valgene under punkt 8 a, b og c gælder for 2 år, under d for 1 år.

9. Fastsættelse af tid og sted for næste års repræsentantskabsmøde.

Vi foreslår tirsdag den 26/4 2022 i Greveområdet, medmindre at dette repræsentationsmøde er blevet digitalt.

10. Eventuelt.

Aktivitetsoversigt

 1. 26.
  apr.
  3. klasse
 2. 18.
  maj.
  4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. klasse
 3. 20.
  maj.
  4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. klasse
 4. 31.
  maj.
  5. klasse
 5. 09.
  jun.
  4. klasse