Repræsentantskabsmøde

 

 

Repræsentantskabsmødet

Skoleidræt Gl.Roskilde

onsdag den 10.april 2019 kl. 13.00

på Holmeagerskolen, Skoleholmen 15, 2670 Greve

Tilmelding på hjemmesiden.

Udvalget inviterer til gratis pickelballkursus samme dag fra 10-12. Se: https://skoleidraet.dk/kredse/gl-roskilde-amt/aktiviteter/laererkursus-pickleball/

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Optagelse af personlige medlemmer af repræsentantskabet. Valget er gældende for et år.
 3. Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i landsorganisationen..

Skriftlige beretninger vil være lagt på hjemmesiden senest en uge før mødet.

 1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Regnskabet vil være lagt på hjemmesiden senest en uge før mødet.

 1. Behandling af indkomne forslag.
 2. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.
 4. Valg af:
 5. Formand (ulige år)

På valg er: Per Hansen. Han genopstiller.

 1. 10-12 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 5-6 hvert år)

På valg er: Helle Schmidt, Nis Asani, Tommy Larsen og Rene Nielsen.  Alle genopstiller.

 1. 2 revisorer

 På valg er Susanne Bülow og Bente Noer.

 1. 1 revisorsuppleant

På valg er Ole Strangholt.

Valgene under punkt 8 a, b og c gælder for 2 år, under d for 1 år.

 1. Fastsættelse af tid og sted for næste års repræsentantskabsmøde.
 2. Eventuelt.

 

 

Med håbet om et godt og spændende repræsentantskabsmøde samt med en venlig hilsen

Per Hansen

formand Dansk Skoleidræt, Gl. Roskilde Amt

 

 

Aktivitetsoversigt

 1. 23.
  maj.
  4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. klasse
  Orientering
 2. 27.
  maj.
  Kom og vær med
  Boserup Skov
  3. klasse
 3. 03.
  jun.
  5. klasse
 4. 13.
  jun.
  CRICKETSTÆVNE i Roskilde
  Klostermarksskolen
  4.,5. klasse