Repræsentantskabsmøde

 

 

Repræsentantskabsmødet

Skoleidræt Gl.Roskilde

tirsdag den 26.april 2022 kl. 13.00

på Klostermarkskolen, kongebakken 19-21, 4600 Roskilde.

Tilmelding på hjemmesiden.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Optagelse af personlige medlemmer af repræsentantskabet. Valget er gældende for et år.
 3. Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i landsorganisationen.

Skriftlige beretninger vil være lagt på hjemmesiden senest en uge før mødet.

 1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Regnskabet vil være lagt på hjemmesiden senest en uge før mødet.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Efter punkt 5 suspenderes repræsentantskabet for at få et debatindlæg fra DSI´s repræsentant.

 1. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.
 3. Valg af:
 4. Formand (ulige år).

Der er ikke formandsvalg i 2022

 1. 10-12 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 5-6 hvert år)

På valg er: Lars, David, Eva, Freia, Helene og Janne

Alle er villige til genvalg.

 1. 2 revisorer - der vælges en pr.år

 På valg er Susanne Bülow og Bente Noer. Der skal vælges en for et år og en for 2 år.

 1. 1 revisorsuppleant – for et år

På valg er Ole Strangholt.

Valgene under punkt 8 a, b og c gælder for 2 år, under d for 1 år.

 1. Fastsættelse af tid og sted for næste års repræsentantskabsmøde.

Vi foreslår tirsdag den 18/4 kl. 13.00 2023 i Greveområdet.

 1. Eventuelt.

 

Med håbet om et godt og spændende repræsentantskabsmøde samt med en venlig hilsen

Per Hansen

formand Dansk Skoleidræt, Gl. Roskilde Amt

 

 

De er allerede tilmeldt

Skole Klasser Kontaktperson
Hotherskolen

Aktivitetsoversigt

 1. 30.
  maj.
  5. klasse
 2. 08.
  jun.
  4. klasse
 3. 09.
  jun.
  5. klasse