Repræsentantskabsmødet for Skoleidræt Gl.Roskilde

Repræsentantskabsmødet for Skoleidræt Gl.Roskilde afholdes tirsdag den 10.april 2018 kl. 13.00 på Asgård Skole, Norsvej 2, 4600 Køge

Tilmelding på hjemmesiden.

Fra Dansk Skoleidræts FU deltager Jesper  Ninn Sandfeld Melcher.

Udvalget inviterer til gratis atletikkursus samme dag fra 9-13. Se: http://www.skoleidraet.dk/glroskilde/

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Optagelse af personlige medlemmer af repræsentantskabet. Valget er gældende for et år.

3. Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i landsorganisationen..

Skriftlige beretninger vil være lagt på hjemmesiden http://www.skoleidraet.dk/glroskilde/ senest en uge før mødet.

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Regnskabet vil være lagt på hjemmesiden senest en uge før mødet.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.

8. Valg af:

a.Formand (ulige år)

b.10-12 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 5-6 hvert år)

På valg er: Jørgen Erik, Kim, Lars, Eva og David. Alle genopstiller.

c.2 revisorer

 På valg er Susanne Bülow og Bente Noer.

d. 1 revisorsuppleant

På valg er Ole Strangholt.

Valgene under punkt 8 a, b og c gælder for 2 år, under d for 1 år.

9. Fastsættelse af tid og sted for næste års repræsentantskabsmøde.

10. Eventuelt.

Aktivitetsoversigt

 1. 25.
  jan.
  2. klasse
 2. 29.
  jan.
  6.,7. klasse
 3. 29.
  jan.
  6.,7. klasse
 4. 29.
  jan.
  6.,7. klasse
 5. 08.
  mar.
  Indefodbold for 5.klasse
  Grevehallerne
  5. klasse