Orienteringsløb

ORIENTERINGSLØB 2015

 

I år havde vi planlagt to orienteringsløbsstævner henholdsvis i Roskildeområdet og i Køgeområdet. Løbet i Køgeområdet blev afvikles i Tangmoseskoven ved Køge Lystbådehavn, og løbet i Roskildeområdet blev afvikles i Boserup skov.

Ved Roskildeløbet deltog ca. 275 elever og ved Køgeløbet ca. 350 elever. Det er glædeligt, at så mange havde lyst til at deltage i orienteringsløbsstævnerne.

En del skoler havde lavet deres tilmeldinger meget tidligt på skoleåret, dvs. august eller september måned. Jeg var nødt til at ringe til samtlige tilmeldte skoler for at høre, om de ønskede at bibeholde deres tilmelding, og om de tilmeldte antal hold stemte. Nogle skoler kunne slet ikke huske, at de havde tilmeldt sig, andre skoler havde tilmeldt sig to gange, og en enkelt skole kontaktede mig en uge før stævnet og mente, at de havde tilmeldt sig, hvilket ikke var tilfældet. Måske skal man vente med at tilmelde sig indtil lidt længere hen på skoleåret.

Ved stævnet i Roskilde havde Roskilde Orienteringsklub valgt, at de ville lave elektronisk tidtagning. Dette krævede lidt forklaring til hver elev. Disse forklaringer samt forklaringer om hvilken vej kortet skal vendes, hvad signatur-forklaringer er osv. betød, at der blev lang ventetid ved starten. Jeg undskylder for dette og vil forsøge at rette op på det til det kommende års stævne. Det vil også mindske de nødvendige forklaringer ved starten, hvis eleverne var bedre forberedt. Eleverne skal have arbejdet med et orienteringskort, og de skal også helst have prøvet at løbe orienteringsløb i en skov inden dette arrangement.

Ved Køgeløbet forløb starten fint. Her blev brugt kontrolkort. Jeg vil meget inderligt bede om, at lærerne sørger for, at disse kontrolkort er rigtigt udfyldt. Ved mangelfuld udfyldelse er det meget svært for mig at lave en resultatliste, og det var et stort arbejde at lave denne i år. Når starttiden, holdnummeret og skolens navn ikke er påført kontrolkortet, er det rigtig svært for mig at vide, hvilket hold vi taler om.

Endnu engang vil vi meget gerne sige mange tak for den meget flotte hjælp, som vi får fra både Køge Orienteringsklub og fra Roskilde Orienteringsklub til både planlægning og afvikling af løbene.

Helle Schmidt.

 

 

 

___________________________________________________________________

 

ORIENTERINGSLØB 2013-2014

 

I år havde vi planlagt to orienteringsløbsstævner henholdsvis i Roskildeområdet og i Køgeområdet. Løbet i Køgeområdet skulle afvikles i den nye skov ved Køge Havn, Tangmoseskoven, og løbet i Roskildeområdet skulle afvikles i Boserup skov.  

Vi havde forsøgt at lægge stævnerne i foråret henholdsvis d. 20/5 og d. 22/5, da vi ville afprøve om dette tidspunkt passede bedre i folks planlægning.

Orienteringsløbsstævnet i Roskildeområdet blev afviklet med ca. 100 deltagere. Her havde jeg dog den kedelige oplevelse, at jeg på min mail dagen før stævnets afholdelse blev orienteret om at en skole meddelte afbud. Dette er utilfredsstillende. De elever og lærere som deltog i arrangementet havde en god oplevelse.

Ved orienteringsløbsstævnet i Køge deltog ca. 250 elever. Det var første gang vi benyttede Tangmoseskoven. Vi kunne kun benytte en del af skoven pga. byggeri ved havnen, men det gik alligevel. Elever og lærere havde en god dag i flot solskin

Vi kunne rigtig godt tænke os at høre, om der er noget ved arrangementerne som I kunne tænke jer blev ændret, således at vi igen kunne være med til at give en masse børn en god oplevelse i skoven med orienteringsløb. Vi oplevede, at det passede bedre at lægge stævnerne i foråret, så det vil vi forsøge også i det kommende år.

 Endnu engang vil vi meget gerne sige mange tak for den meget flotte hjælp, som vi får fra både Køge Orienteringsklub og fra Roskilde Orienteringsklub til både planlægning og afvikling af løbene.

 

Helle Schmidt

 Olob