Orienteringsløb

ORIENTERINGSLØB 2022

 

I år havde vi planlagt to orienteringsløbsstævner henholdsvis i Roskildeområdet og i Køgeområdet. Løbet i Køgeområdet blev afvikles i Tangmoseskoven ved Køge Lystbådehavn, og løbet i Roskildeområdet blev afvikles i Boserup skov.

Ved Roskildeløbet deltog ca.175 elever og ved Køgeløbet ca. 400 elever. Det er glædeligt, at så mange havde lyst til at deltage i orienteringsløbsstævnerne.

En del skoler havde lavet deres tilmeldinger meget tidligt på skoleåret, dvs. august eller september måned. Jeg var nødt til at ringe til samtlige tilmeldte skoler for at høre, om de ønskede at bibeholde deres tilmelding, og om de tilmeldte antal hold stemte. Nogle skoler kunne slet ikke huske, at de havde tilmeldt sig, andre skoler havde tilmeldt sig to gange, og en enkelt skole kontaktede mig en uge før stævnet og mente, at de havde tilmeldt sig, hvilket ikke var tilfældet. Måske skal man vente med at tilmelde sig indtil lidt længere hen på skoleåret.

Ved stævnet i Roskilde er der opstået et problem, som egentlig ikke er noget, som vi kan gøre ved, men som skyldes Movia. Movia har ændret deres køreplaner, således at der nu kun går bus til Boserup en gang i timen. Det betyder, at alle skal med samme bus, hvilket ikke er muligt. Jeg har før kontaktet Movia, men da ville de ikke være behjælpelige med at løse problemet, hvilket var rigtig ærgerligt. Jeg har dog erfaret at nogle skoler efterfølgende har henvendt sig til Movia og har haft held til at få Movia til at indsætte ekstra busser enkelte dage.

Ved Køgeløbet forløb løbet fint. Her blev brugt kontrolkort. Jeg vil meget inderligt bede om, at lærerne sørger for, at disse kontrolkort er rigtigt udfyldt. Ved mangelfuld udfyldelse er det meget svært for mig at lave en resultatliste, Når starttiden, holdnummeret og skolens navn ikke er påført kontrolkortet, er det rigtig svært for mig at vide, hvilket hold vi taler om.

Endnu engang vil vi meget gerne sige mange tak for den meget flotte hjælp, som vi får fra både Køge Orienteringsklub og fra Roskilde Orienteringsklub til både planlægning og afvikling af løbene.

Helle Schmidt.