Workshops i den røde tråd i idrætsundervisningen

Workshops i den røde tråd i idrætsundervisningen

 

Tid                       Tirsdag den 23. november kl. 14.00-16.00

                           Tirsdag den 14.december kl. 14.00 -16.00

Sted                    Online

Instruktør         Christian Pedersen

Antal                  10-25 deltagere

Pris                     0 kroner for lærere der er ansat på skoler, der er medlem af Dansk Skoleidræt, Gl. Roskilde

Tilmelding       Via Dansk Skoleidræt, Gl. Roskilde Amts hjemmeside senest den 10. november 2021

Målgruppe      Idrætslærere

Kontaktperson                            Jørgen Erik Christensen tel 28792702/ mail joergenerik@yahoo.com

Kursusbeskrivelse:

Skab sammenhæng, overblik og progression. 

I disse online workshops bliver du og dine idrætskolleger klædt på til, at I kan skabe jeres egen dynamiske røde tråd i idrætsundervisningen.

Du får:

- værktøjer til at skabe en rød tråd i idrætsundervisningen på egen skole. 
- mulighed for at udveksle erfaringer med andre idrætslærere.
- viden om vigtigheden af en sammenhængende idrætsundervisning fra 0.-9. klasse.
- viden om temabaseret undervisning og fordelene ved længerevarende forløb.
- arbejdstid med vejledning, hvor du og dine kolleger kan arbejde med jeres røde tråd.
- vejledning i at videreformidle jeres arbejde til de øvrige idrætskolleger på skolen.

Idrætsteamet får inspiration til at:

- arbejde med en fælles retning og et fælles mål for jeres idrætsundervisning.
- arbejde med en fælles kultur, som I vil have i idrætstimerne.
- styrke den idrætsfaglige dialog og koordineret jeres forståelser.

Vi anbefaler, at I deltager med mindst to lærere pr. skole.

Forløbet består af to workshops. I perioden mellem de to workshops har deltagerne mulighed for at præsentere resten af skolens idrætslærere for deres arbejde fra workshop 1, så alle bliver involveret i processen og har mulighed for at give feedback.
På workshop 2 understøttes deltagerne i at udarbejde en dynamisk plan for arbejdet med den røde tråd i idrætsundervisningen på egen skole.
Inden første workshop vil du modtage et link til et spørgeskema omkring jeres idrætsundervisning
på skolen. Det skal give os viden om, hvor I står, inden vi starter.

Bemærk: De to workshops foregår online.

SignUpForm
      SignUpDate failed: lastSignupdate.Date: 10-11-2021 00:00:00 DateTime.Now.Date: 02-12-2021 00:00:00
      dateIsInvalid : False
      signUpAllowed : False