Skolernes Motionsdag 2021

SKOLERNES MOTIONSDAG

FREDAG DEN 15. OKTOBER 2021 kl. 8 til 14

 

Traditionen tro afholdes der Skolernes Motionsdag for alle skoler i landet og København er med igen. På Dansk Skoleidræts hjemmeside kan man hente inspiration til dagen:

https://skoleidraet.dk/idraetsfaget/omraader/idraetsdage-og-den-åbne-skole/skolernes-motionsdag/

For at kunne lave en god koordinering mellem skolerne på de forskellige løbssteder, er det vigtigt, at forvaltningen modtager vedlagte tilmelding elektronisk direkte på Dansk Skoleidræt i Københavns Kommunes hjemmeside senest fredag den 17/9 2019 kl. 12

 1. Gå tilmelding til Motionsdagen 2021 http://www.skoleidraet.dk/kredse/koebenhavns-kommune/
 2. Udfyld alle felter korrekt og husk kun én tilmelding pr. skole
 3. Husk at hver skole skal tilmelde én ansvarlig lærer for hele skolen, som står for koordinationen af Motionsdagen på skolen og med de andre skoler.

Faglig Center (FAC) indhenter løbstilladelser hos Politiet, Vej- og Parkafdelingen, Slotsstyrelsen m.fl. og ingen skoler – kommunale eller private – må lave deres eget løb på veje eller i parker uden forvaltningens accept og orientering.

Det er ikke tilladt at cykle på stier under løbet og at Færdselsloven skal overholdes.

Bemærk, at skolerne, der løber på Kastellet og på Vestre Kirkegård selv skal indhente tilladelse til Motionsdagen, da FAC ikke kan indhente disse tilladelser.

Diplomer kan bestilles via Dansk Skoleidræts hjemmeside. Nedenstående er et direkte link til materialerne angivet. Skolerne er selv ansvarlige for at købe og bestille det samlede antal diplomer, som de har brug for til skolen:

https://skoleidraet.dk/webshop/skolernes-motionsdag

Skoler, der laver deres eget løb den 15. oktober, kan ikke løbe på de steder, hvor andre skoler holder deres fællesarrangement med Forvaltningen og Dansk Skoleidræt mellem kl. 8 og 14. Her henvises til andre tidspunkter, løbsdage og steder udenfor kommunen.

Skoler, der skal lave Duatlon eller Triatlon, skal udfylde feltet omkring brug af svømmehal med tidspunkt med deltagerantal.

 

Rigtig god fornøjelse!

Venlig hilsen Søren Kragh

Koordinator for Idrætsområdet

 

Aktivitetsoversigt

 1. 28.
  okt.
  2.,3. klasse
 2. 09.
  nov.
  6.,7. klasse
 3. 09.
  nov.
  6.,7. klasse
 4. 11.
  nov.
  9. klasse
 5. 11.
  nov.
  8. klasse