Svømmestævne for 4. og 5. klassetrin 2019

   

Svømmestævne 2020

Østerbro Svømmehal

Torsdag d. 2. april 2020

 

Svømmeudvalget inviterer piger og drenge fra 4. og 5. klasse, som har obligatorisk svømning i skoleåret 2019 / 2020 til svømmestævne i Østerbro Svømmehal.

Skolerne vil modtage program ultimo uge 13.

Programmet vil indeholde omklædnings- og starttidspunkter for de forskellige konkurrencer samt alle øvrige oplysninger om stævnet.

Eleverne skal være ledsaget af lærere, der har ansvaret for eleverne under hele stævnet. Der vil ikke være adgang for medfølgende lærere i konkurrenceområdet.

Kun elever, der skal svømme/ deltage, har adgang til svømmehallen pga. pladsmangel.

Tilmelding til svømmestævnet kan kun ske på: 

https://skoleidraet.dk/kredse/koebenhavns-kommune/

Sidste frist! Fredag d. 20. marts 2020 kl. 15.00 lukkes der for tilmelding!

Download Diplom for deltagelse i Svømmestævnet

(Eftertilmelding vil ikke være mulig)

 

Eventuelle spørgsmål rettes til stævneleder Bjarne Ambrosen,

Tlf. 27141849 eller på mail: Bjar8577@undervisning.kk.dk 

 

Det er den enkelte lærers ansvar at få tilladelse fra skolens ledelse til at deltage i stævnet. Tilladelsen skal indhentes før tilmelding!

Venlig hilsen

Søren Kragh Bjarne Ambrosen

Afdelingsleder Idræt og Svømning Svømmeudvalget

                                        

 

Bestemmelser for Svømmestævnet 2020

 

 

Svømmestævnet omfatter

Holdkapsvømning for klassetrinhold på 4. og 5. klassetrin. Discipliner:

 

 1. klassetrin dr/pi 4 x 25 m brystsvømning

4 x 25 m fri svømning

3 x 25 m medley (ryg – bryst – crawl)

Fri sammensætning af drenge og piger.

 1. klassetrin dr/pi 4 x 25 m brystsvømning

4 x 25 m fri svømning

3 x 25 m medley (ryg – bryst – crawl)

Fri sammensætning af drenge og piger.

Der vil ikke være opdeling i drengehold, pigehold og mixhold.

Alle typer af holdsammensætninger svømmer mod hinanden.


Konkurrencebestemmelser

 

 1. Stævnet er kun for elever fra 4. og 5. klassetrin der har obligatorisk svømning i skoleåret 2019 / 2020.

 

 1. Et klassetrinhold sammensættes af elever fra samme klassetrin, uanset om de undervises sammen eller ej.

 

 1. Holdene må sammensættes helt frit. D.v.s. at der kan laves rene drengehold, rene pigehold og mixhold.

 

 1.       En elev må kun deltage på èt hold. En elev kun svømme èn gang til stævnet.

 

 1. Eleven skal kunne svømme 25m uden hjælpemidler.Stævnet

 

I hver disciplin kåres en københavnsmester (hurtigste tid i alle heat.) 

Der vil være medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hver disciplin. Holdene vil få overrakt deres medaljer i svømmehallen.

 

Der vil ikke være præmier til heatvinderne.

 

Diplomer kan efter stævnet hentes på: 

 

https://skoleidraet.dk/kredse/koebenhavns-kommune/

 

Diplomerne udfyldes af de tilmeldende lærere.

 

Holdenes ledelse

 

 1. Intet hold må forlade omklædningsrummet før der kaldes til start.

 

 1. Først når stævnelederen har afsluttet konkurrencen må deltagerne forlade deres pladser og gå til omklædning.

 

 1. Efter omklædning kan holdet gå op i hallen og overvære stævnet.

 

Konkurrencebestemmelser

 

Placering på banerne:

 

 1.   Svømmeudvalget har forlods trukket lod om banerne.
 2.   Banenummeret meddeles i programmet.

 

Start:

 

 1.   Et hold der ikke er mødt efter startopkald, udgår af løbet.
 2.   Alle konkurrencer starter ved et startspring ( frit spring på hovedet eller benene ), undtaget ved rygsvømning,

               hvor der startes fra bassinkanten.

 1.   Deltagerne skal træde op på startskamlerne, når Starteren fløjter. Derefter lyder kommandoen: ”På jeres                                                   . pladser.” Når deltagerne står roligt på deres pladser, lyder startsignalet 
 2.   Ved tyvstart nedsænkes et spærretov som signal til at deltagerne skal stoppe. Starteren instruerer deltagerne                     

               om, at de skal afvente startsignalet. Efter tredje tyvstart i samme løb, diskvalificere enhver, der starter for

               tidligt.

     

Løbet: 

 

 1. Den der forlader sin bane og derved generer en anden deltager, diskvalificeres.
 2. Stævneledelsen kan bestemme, at et hold der er blevet generet kan deltage i et andet heat.
 3. Står en deltager under konkurrencen på bassinbunden, medfører det ikke diskvalifikation, men der må ikke       

tages skridt.

 1.   Sidste svømmer skal bære et udleveret mærkebånd.

 

Skiftet:

 

Alle skift foregår stående i bassinet, en hånd på bassinvæggen. Hånden må ikke slippe bassinvæggen, før den foregående svømmer berører bassinvæggen med begge hænder i brystsvømning eller en hånd i de øvrige       svømmearter, dog på ryggen i rygcrawl.

 

 Protest:

 

 1. Alle protester eller klager skal skriftligt indgives til stævneledelsen inden 30 min. efter konkurrencens 

afslutning. Hvis årsagen til protesten ( klagen ) er kendt inden løbet, skal protesten indgives, inden                                     startsignalet er givet.   

 1.   Alle protester ( klager )  undersøges og afgøres af stævneledelsen.

 

Officials:

 

 1.     Stævneledelsen har den fulde myndighed i alt vedrørende stævnet.
 2.     Starteren afgør alle spørgsmål vedrørende starten. Starteren skal stå 5 – 8 m fra deltagerne.
 3.     Banedommerne kontrollerer, at banerne holdes, svømmeart, skifter og mål. Ved overtrædelse af              

               bestemmelserne meddeler banedommerne dette til stævneledelsen, der umiddelbart efter løbet afgiver                 

               kendelse om evt. diskvalifikation.

 1.     Måldommerne afgør holdenes placering på tid.
 2.     Tidtagerne tager tiden på hver bane og meddeler sekretærbordet tiden skriftligt.
 3.     Overtidtageren sørger for start af ekstra stopure og tager en ekstra tid på vinderen af hver heat.
 4.     alle resultater ligges op på Dansk Skoleidræt Københavns kommunes hjemmeside .

   

SignUpForm

Aktivitetsoversigt

 1. 28.
  feb.
  Fodboldturneringen 7. mandscup for 7. klasse/drenge.
  Grøndalscentret Kunstgræsbane.
  7. klasse
  Boldspil
 2. 02.
  apr.
  4.,5. klasse
  Svømning
 3. 22.
  apr.
  SkoleOL Svømning 5.klassetrin
  Østerbro Svømmehal
  5. klasse
  Svømning