SDKK

Skoleidrættens Dommerklub Københavns Kommune ( SDKK )

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag d. 2. marts 2017

Sted: DGI-Byen Tietgensgade 65, 1704 København V. (Forhallen) kl. 14.00

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Udvalgsberetninger
 5. Regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af formand (ulige år)

   Valg af sup. til bestyrelsen (hvert år)

   Valg af revisor (ulige år)

   Valg af revisorsup. (hvert år)

 1. Næste års mødested
 2. Eventuelt

 

Børge Pedersen

Formand

Skoleidrættens Dommerklub, Københavns Kommune ( SDKK )

 

Generalforsamling afholdt på Bellahøj Skole onsdag d. 9. marts 2010 kl. 16.45

 

Punkt   1. Valg af dirigent: Børge Pedersen

 • Valg af stemmetællere: Ingen
 • Formandens beretning:
 • Foreningens første år er gået godt. Vi har nu ca. 40 medlemmer som er medlemmer på årsbasis, så længe de bruges som dommere af foreningen. Der har været lidt problemer med at stævnelederne har indberettet dommeroplysningerne forkert til foreningen. BUF er alt for længe om at overføre dommerpenge til foreningen, hvilket er utilfredsstillende for dommerne som ofte må vente 1½ - 2 måneder på deres penge

Punkt 4. Udvalgsberetninger: Ingen                     

 • Regnskab: Kassereren aflagde foreningen regnskab.
 • Indkomne forslag: Ingen
 • Fastsættelse af kontingent: Kontingentet opkræves med 25 kr. dommerdag
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Christian Søe og Lone Loch valg

     Valg af 1 bestyrelsessupp: Percy Polano valgt

     Valg af 1 revisorsupp: John Frøberg valgt

 • Næste års mødested: ?
 • Eventuelt: Intet.

 

Referent: Børge Pedersen