SDKK

Skoleidrættens Dommerklub Københavns Kommune ( SDKK )

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 7. marts 2018 kl. 15.30

Sted: Bellahøj Skole, (læ.-væ.) Svenskelejren 18, 2700 Brønshøj

 

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Udvalgsberetninger
  5. Regnskab
  6. Indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Valg af formand (ulige år)

   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)

   Valg af en sup. til bestyrelsen (hvert år)

   Valg af revisor (ulige år)

   Valg af revisorsup. (hvert år)

  1. Næste års mødested
  2. Eventuelt

Børge Pedersen

Formand

 

SDKK¨s generalforsamling afholdes i forbindelse med KKI´s Generalforsamling.

Såfremt man ønsker at deltage i KKI´s arrangement, skal man tilmelde sig som beskrevet på nedenstående indkaldelse.