Skolernes Motionsdag

Logokbh

SKOLERNES MOTIONSDAG FREDAG DEN 13. OKTOBER 2017

Nu nærmer efterårsferien sig, og traditionen tro afholdes der motionsdag for alle skoler i landet. På Dansk Skoleidræts hjemmeside kan man få inspiration til motionsdagen på hjemmesiden. www.skolernesmotionsdag.dk.

 

Diplomer og plakater skal som noget nyt downloades via Dansk Skoleidræts hjemmeside. Nedenstående er det direkte link til materialerne angivet. Skolerne er selv ansvarlige for at printe det antal diplomer og plakater ud, som de er brug for: http://www.skolernesmotionsdag.dk/materialer-til-download.aspx

 

For at kunne lave en god koordinering mellem skolerne på de forskellige løbssteder, er det vigtigt, at forvaltningen, kontoret for ”Idræt og Svømning”, modtager vedlagte tilmelding elektronisk direkte på Dansk Skoleidræt i Københavns Kommunes hjemmeside senest onsdag den 20/9 2017 kl. 12.00. /kk.aspx

 

Alle felter i tilmeldingen bedes udfyldt korrekt, så vi kan meddele skolerne, hvem de skal koordinere med på de forskellige løbssteder. Det er vigtigt, at hver skole laver en samlet tilmelding, udvælger én ansvarlig lærer for motionsdagen samt angiver et telefonnummer på den ansvarlige lærer, da det vil lette arbejdet i forbindelse med det efterfølgende koordineringsmøde. Den ansvarlige lærer skal deltage i et koordineringsmøde med lærere fra andre skoler, der har ønske om at løbe på samme løbssted. Kontoret for ”Idræt og Svømning” indhenter løbstilladelser hos Politiet, Vej- og Parkafdelingen, Slotsstyrelsen m.fl. og ingen skoler kommunale eller private - må lave deres eget løb uden forvaltningens tilladelse og orientering. Det er ikke tilladt at cykle på stier under løbet. Bemærk at der ikke må løbes på Kastellet på Østerbro i år!

 

Skoler, der laver deres eget løb den 9. oktober, kan ikke løbe på de steder, hvor andre skoler holder deres fællesarrangement med Forvaltningen og Dansk Skoleidræt. Her henvises til andre løbsdage eller steder udenfor kommunen.

Skoler, der skal lave Triatlon, skal udfylde feltet omkring brug af svømmehal med tidspunkt samt deltagerantal.

 

Rigtig god fornøjelse! Motion2015

 

Venlig hilsen Søren Kragh

Børne- og Ungdomsforvaltningen ∙ Sundhed og Indkøb ∙ Kontoret for Idræt og Svømning ∙ Gyldenløvesgade 15, 2. sal vær. 210 ∙ 1502 København V ∙ mobil 26174359 ∙ e-mail sk@buf.kk.dk