Repræsentantskabsmøde afholdes d. 8/6 2020

Jeg er interesseret

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i

Dansk Skoleidræt Københavns Omegn

Mandag d. 8/6 kl. 19-21

Mødet afholdes på Trongårdsskolen, Trongårdsvej 50, 2800 Lyngby

Vi byder på en sandwich og en sodavand samt snacks, kaffe og te.

  1. Valg af dirigent.
  1. Optagelse af enkeltmedlemmer (gældende til næste repræsentantskabsmøde)
  2. Aflæggelse af beretning, herunder arbejdet i Landsorganisationen
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Drøftelse af de fremtidige aktiviteter.
  6. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af skolernes kontingent.
  7. Valg af:

*Formand (lige år)          

*8 medlemmer af kredsbestyrelsen (der vælges 4 hvert år)                  

¤2 suppleanter til kredsbestyrelsen

*2 revisorer (der vælges 1 hvert år)

¤1 revisorsuppleant

     Valgene mærket * gælder for 2 år, valgene mærket ¤ gælder for 1 år.

9.Fastsættelse af tid og værtskab for næste repræsentantskabsmøde og et alternativ

10.Eventuelt

Kun medlemmer af repræsentantskabet kan vælges til Kredsbestyrelsen.  

Tilmelding til Connie Bach, formand på mail: conniebach07@gmail.com senest 5/6 - 20