Idrætslejr på Venø 5.-6.kl Corona aflyst

   
 

Kredsbestyrelsens Idrætslejrskole. Kredsbestyrelsen indbyder hermed til  IDRÆTSLEJRSKOLE for 5.- og 6. klasser på Venø (Firbjergsande).

Formålet er at samle hele klasser på 5. – 6. klassetrin omkring en fælles oplevelse med idrætsleg og musiske indslag som udgangspunkt.

Tidspunkt:

1. lejr: Mandag - Onsdag 10/5 - 12/5
2. lejr: Mandag - Onsdag 17/5 - 19/5
3. lejr: Onsdag - Fredag 19/5 - 21/5

 

Indkvartering vil finde sted i medbragte telte – og for lærerne i spejderhytten.  Deltagerantallet er på max. 200 elever pr. lejr.  Vi forventer, der er 1 lærer pr. påbegyndt 15 elever.

Indhold: Blandt de påtænkte aktiviteter kan nævnes: * Trimiade med hold på tværs af klasser * Idrætsaktiviteter i naturen * Musik og sang * Underholdning med forberedte indslag. * Socialt samvær.

Pris: 300,- kr pr. elev.  Prisen dækker kost, logi og aktiviteter. Samt transport mellem Struer Banegård og Venøfærgen. Persontransporten med færgen er også includeret.  Øvrig transport betaler skolen selv – evt. DSB/ARRIVA-skolerejse.

Tilmeldingen: skal være Georg Breddam i hænde senest den 1 septemberi 2020.  Svar udsendes kort efter denne dato.

Ønskes yderligere oplysninger er I velkomne til at kontakte:  Georg Breddam,    97 88 12 20   /   30 22 57 42

De er allerede tilmeldt

Skole Klasser Elever Kontaktperson
Houlkærskolen 5. årgang 68 Anne Linder

Aktivitetsoversigt

 1. 06.
  maj.
  Adventurerace
  Harrild Hede
  6. klasse
 2. 10.
  maj.
  5.,6. klasse
 3. 18.
  maj.
  4. klasse
 4. 20.
  maj.
  6.,7. klasse
 5. 25.
  maj.
  4. klasse