Kurser

Kurser

 
Nedenfor er vist en oversigt over de kurser, 
Dansk Skoleidræt i Midt- og Vestjylland tilbyder 

Kurserne afvikles i samarbejde med: 
VIA Center for Undervisningsmidler, Herning 
og Dansk Skoleidræt i Østjylland

 

Ny inspiration til Redskabsaktiviteter.

Dansk Skoleidræt Midt- og Vestjylland samarbejde med DGI, gentager succesen fra sidste år- og lytter til idrætslærerne i kredsen.

Invitation– Primært for overbygningslærere.

Forord.

“Grundtanken med dette kursus er, at optimerer folkeskolens idrætslæreres faglige viden omkring “Redskabsaktiviteter”. Der vil blive arbejdet med helt konkrete eksempler, som direkte kan laves copy/paste på til idrætslærernes egen undervisning. Derudover vil der løbende blive givet “aha-oplevelser” i form af den didaktiske, metodiske og biomekaniske tilgang, som gerne skulle virke motivationsskabende. Men mest af alt, giver kursets indhold en forståelse og oplevelse af sammenhæng for stoffet - både til idrætslæren, men forhåbentligt også for deres elever.

Program: 

Opvarmning (60 min)

Udgangspunkt i den traditionelle grundopvarmning, samt leg m/u redskaber: 

Indhold: Arbejde med grundlæggende bevægelseselementer gennem teori og praksis ift. temaerne: Idræt, sundhed, leg, køn og samfund, samt “Fælles mål”. Derudover træning/opbygning af kroppens forudsætninger for, at kunne lave springgymnastik (balance, styrke, orientering & samarbejde.)

Parkour. (45 min)

Der arbejdes med afsæt i mit eget materiale “Parkour som pædagogisk redskab.”

Samtalecafé. (30 min)

Vi sætter fokus på følgende emner og sparrer med hinanden.

 • Hvordan tænker I idrætsundervisning og prøven ift. 9. kl på jeres skole?
 • Har du erfaring ift. afvikling af prøven?
 • Vidensdeling/debat i fælles forum inkl. middagsmad. (45 min)
  Hvilke dele og hvordan vil I implementere den læring I pt. har fået på kurset?

Indhold: Opfølgning på spørgsmål fra “Samtalecafé” og debat.

 “Hvilke udfordringer tænker I at måtte have for, at opfylde kravene til idrætseksamen”.

Redskabsaktiviteter & Biomekanik. (75 min)

Der arbejdes med kreative og funktionelle redskabsopstillinger, ud fra en biomekanisk tilgang. 

Afvikling af prøven, debat & afrunding (45 min)

Med udgangspunkt fra debatten i spisepausen, gives der fif og tricks til afvikling af selve idrætsprøven.

Praktiske oplysninger.

Kursus start/slut: 9.00 – 14.00 Dato og sted.

Tirsdag 7. aug.: Østre Skole Ikast, Jyllandsgade 10, 7430 Ikast

Onsdag 8. aug.: Kirkeskolen Skjern, Enghavevej 10, 6900 Skjern

Tilmelding.

Ikast: http://events.dgi.dk/start.aspx?an=201806553202  Skjern: http://events.dgi.dk/start.aspx?an=201805553203  Antal deltagere: Min. 12 – max 20.

Pris: 500 kr. som jeres skole faktureres direkte fra Dansk Skoleidræt

Vi håber hermed, at kunne hjælpe mange idrætslærere til at se lettere og lysere på idrætsprøven.

Dansk Skoleidræt Midt- og Vestjylland.

DGI Vestjylland |  Henrik Pedersen – henrik.pedersen@dgi.dk – 24478644

DGI Midtjylland |  Maria Nøhr Laursen – Maria.Noehr.Laursen@dgi.dk  – 79 40 43 54

 

Krop, dans og udtryk.

Dansk Skoleidræt Midt- og Vestjylland – samarbejde med DGI gentager succesen fra sidste år- og lytter til idrætslærerne i kredsen.

Invitation – primært for overbygningslærere.

Grundtanken med dette kursus er: 

Kropsbasis med afsæt i krop, rytme og musik i teori og praksis. Ideer til kropsbasis ud fra et rytmisk fokus.

De 4 grundtræningsprincipper: arbejde med koordination, balance, vægt, styrke og bevægelighed.

Derudover samarbejde, opbakning, motivation og differentiering.

Labans bevægelsesteori, den kreative dans, Energi ved at danse, den koreografiske dans, teori og praktik.

Krop, dans og udtryk:

Kropsbasis med afsæt i krop, rytme og musik. (Teoretisk og i praksis)

 • ideer til hvordan man kan arbejde med kropsbasis ud fra et rytmisk fokus.
 • De 4 grundtræningsprincipper. Arbejde med koordination, balance, vægt, styrke og bevægelighed. -  Samarbejde, opbakning, motivation og differentiering.

Dans og udtryk – hvordan griber vi dansen an? (Teoretisk og i praksis)

 • Med afsæt i Labans bevægelseslære sætte fokus på dansens muligheder.
 • Den kreative dans – leg med bevægelse, leg med kroppens muligheder og legen med at turde bevæge sig rundt i rummet.
 • Energien ved at danse sammen og med hinanden.
 • Den koreografiske dans – leg med indlæring af trin, at kunne huske trin, at kunne sammensætte trin selv og turde danse foran andre.
 • Teoretisk og praktisk gennemgang af Labans bevægelseslære – så det er direkte anvendeligt hjemme ved eleverne.

Praktiske oplysninger.
Som supplement til praksis medfølger 1 fuldtud formulerede undervisningsforløb med materiale til mellem 5-6 undervisningsgange i henholdsvis ”Kropsbasis” og ”Dans og udtryk” til målgruppen 7.-9. Klasse.
                     

Kursus start/slut: 9.00 – 15.00

Dato og sted. Torsdag d. 9. aug. i Houlkærhallen

Tilmelding:

Følg dette link for tilmelding: http://events.dgi.dk/start.aspx?an=201805553202  Antal deltagere: Min. 12 – max 20.

Pris: 1250 kr. (inkl. komplet undervisningsmateriale for 5-6 undervisningsgange)

Beløbet faktureres gennem jeres skole direkte fra Dansk Skoleidræt efter kursets afvikling

Vi håber hermed at kunne hjælpe mange idrætslærere til at se lettere og lysere på idrætsprøven.

Dansk Skoleidræt Midt- og Vest Jylland.

DGI Vestjylland |  Henrik Pedersen – henrik.pedersen@dgi.dk – 24478644