Kursus Prøven i idræt

Prøven i Idræt 

Skive Kommune, 10. januar 2023 kl. 13.00-16.00 
VIA læreruddannelsen Skive 

Program: 

13.00-16.00 Prøven i idræt – alt hvad du har brug for at vide 

Kurset har fokus på, at deltagerne får kendskab til prøvens formelle struktur samt indsigt i såvel vejledningsforløbet og den praktiske afvikling af selve prøven. 

  • En introduktion til en vejledningsmodel, som guider lærere og elever frem od prøven (gruppedannelse, afklaring, idègenerering og målstyring). 
  • Forslag til, hvordan du kan koble temaer til indholdsområderne samt eksempler på idrætsfaglige tekster og modeller, der kan understøtte elevernes refleksion og tilegnelse af fagbegreber, som de kan sætte i spil til prøven. 
  • Gode råd og sparring til afvikling af prøven. 
  • Erfaringsudveksling med andre idrætslærere. 
  • En konkret tjekliste til hhv. elever og lærere. 

Underviser: Dansk Skoleidræt 

Tilmelding: Se under Aktiviteter