Arbejdsudvalg

Kredsen har følgende arbejdsudvalg:


Atletik for 6.-7. klasser

KB Susanne Weststeraa Thomey

Fodbold for 6.-10. klasser

KB Søren Spaabæk


Basketball for 6.-10. klasser

KB Georg Breddam

Tore Sandbøl

Håndbold for 6.-10. klasser

KB

Mette Christiansen 2893 5603

mettec11@yahoo.dk

Inge Louring Hansen 5092 3212

inge.louring.hansen@skolekom.dk


Volleyball for 6.-9. klasse

KB Tom Lundager

O-løb for 6.-7. klasser