Arbejdsudvalg

Arbejdsudvalg

Kredsen har følgende arbejdsudvalg:


Atletik for 6.-7. klasser          

KB 

      Rikke Onsberg 

      Niels Bech Poulsen 5143 1957

      niels.bech.poulsen@skolekom.dk

Fodbold for 6.-10. klasser 

KB 

      Peter Andreasen 9742 9748


Basketball for 6.-10. klasser  

KB Georg Breddam


 

Håndbold for 6.-10. klasser 

KB 

      Mette Christiansen 2893 5603

      mettec11@yahoo.dk

      Inge Louring Hansen 5092 3212

      inge.louring.hansen@skolekom.dk

      Chris Kragh 9751 0248

      chris.kragh1@skolekom.dk
    

Volleyball for 6.-9. klasse 

KB Tom Lundager

      Bent Damgaard 9743 5775

      bent.damgaard@skolekom.dk

      Peter Andreasen 9742 9748

O-løb for 6.-7. klasser 

KB Ole Sivert Hansen

Idrætstræf

KB Georg Breddam

Idrætslejre på Venø for 5.-6. klasser

KB Georg Breddam

KB Tom Lundager

      Michael Simmelkjær 2728 6282

      michael.simmelkjær@email.dk

      Berit Wilki Thygesen 9716 8182

      beritthygesen@HKCpost.dk

      Peter Thygesen

Tumlingsdag for 2. klasser

KB 

Gymnastik for 5. klasser

KB 

KB Ole Sivert Hansen

Skolernes Motionsdag for alle klassetrin  

      

Høvdingebold

      

Lærer-volleyball

KB Tom Lundager

Total-håndbold for 3. klasser

KB

Friluftsdag - Harrild hede

      Agnethe Hauberg

      agnetheh@hotmail.dk

      Elin Nissen

Kidsvolley 

      Dansk Volleyball Union

10. klasses stævner

       Brian Siems

       Hans Jespersen

Kurser

KB Alle i kredsbestyrelsen