Arbejdsudvalg

Arbejdsudvalg

Kredsen har følgende arbejdsudvalg:


Atletik for 6.-7. klasser          

KB Susanne Weststeraa Thomey

Fodbold for 6.-10. klasser 

KB Susanne Weststeraa Thomey

      
Basketball for 6.-10. klasser  

KB Georg Breddam

      Tore Sandbøl
 

Håndbold for 6.-10. klasser 

KB 

      Mette Christiansen 2893 5603

      mettec11@yahoo.dk

      Inge Louring Hansen 5092 3212

      inge.louring.hansen@skolekom.dk

     
Volleyball for 6.-9. klasse 

KB Tom Lundager

O-løb for 6.-7. klasser 

KB Ole Sivert Hansen

KB Michael Carstens

Idrætstræf

KB Georg Breddam

Idrætslejre på Venø for 5.-6. klasser

KB Georg Breddam

KB Tom Lundager

Gymnastik for 5. klasser

KB Ole Sivert Hansen

KB Peter Davis

Skolernes Motionsdag for alle klassetrin  

Høvdingebold

Lærer-volleyball

KB Tom Lundager

Friluftsdag - Harrild hede

      Agnethe Hauberg

      agnetheh@hotmail.dk

      Elin Nissen

Kidsvolley 

      Dansk Volleyball Union

10. klasses stævner

       Brian Siems

       Hans Jespersen

Kurser

KB Alle i kredsbestyrelsen