Repræsentantskabet

Repræsentantskabets sammensætning:

Næste Repræsentantskabsmøde 15/3 

Kommunale repræsentanter

Herning
Centerchef Preben Siggaard 9628 6440 cblps@herning.dk

Dorte Bundgaard Christensen 9712 9073 dort0274@dblit.dk

Rikke Møller 2113 3644 rikk1462@dblit.dk

Holstebro
Jørn Madsen 9741 3134 J-madsen@oncable.dk

Ikast - Brande
Lemvig

Skive

Skolechef: Jens Kvist jekv@skivekommune.dk
Holger Hvid Olesen Holger.Hvid.Olesen@skolekom.dk
Michael Carstens mrca@skivekommune.dk

Struer

Ringkøbing - Skjern

Viborg

Repræsentanter for organisationer m.m.
1 repræsentant fra Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

3-5 lærerrepræsentanter fra hver kommune (jvf. §4)

1 repræsentant fra Center for Undervisnings midler
Helle Rahbek, Center for undervisnings midler

Personlige medlemmer godkendt af repræsentantskabet.

Udvalgsmedlemmer og andre inviterede kan deltage uden stemmeret.

Personlige medlemmer (Valgt / godkendt for 2 år)

- godkendt af repræsentantskabet i 2021

Medlemmer af Kredsens arbejdsudvalg
- inviteres til at deltage i Repræsentantskabsmødet (uden stemmeret).