Repræsentantskabsmøde for Dansk skoleidræt Kreds Sønderjylland 2020

Indbydelse til repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt, kreds Sønderjylland.

Tid: mandag d. 24. august 2020 kl. 17.00

Sted: 10. klasseskolen, Dronning Margrethes Vej 13, 6200 Aabenraa, lok. S02

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Drøftelse af fremtidige aktiviteter.
 6. Fremlæggelse af budget, herunder fastlæggelse af skolernes kontingent.
 7. Optagelse af personlige medlemmer.
 8. Valg af a. Formand Lilian Bjørn (ulige år) b. Indtil 3 medlemmer (ulige år) 1. Kaj Støchkel, næstformand 2. Annette Stensbæk 3. Inge Gade Matthiesen c. Indtil 4 medlemmer (lige år) 1. Hans-Curt Wolf, kasserer 2. Lars Nielsen, webmaster 3. Elise Bossen 4. Jesper Huldgård Christensen d. 1 suppleant til bestyrelsen hvert år e. 2 revisorer, der vælges for 1 år ad gangen : Tonni Sørensen (2020 - 2021) Folke Kryger (2020- 2021) f. 1 revisorsuppleant : Erik Hørlyk
 9. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde.
 10. Evt. Tilmelding: Senest den 20 august 2020 til: Lilian Bjørn : E-mail: lilian.bjorn.0610@gmail.com

Aktivitetsoversigt

 1. 24.
  sep.
  5. klasse
 2. 27.
  okt.
  2.,3. klasse
 3. 28.
  okt.
  6.,7. klasse
 4. 29.
  okt.
  8. klasse
 5. 29.
  okt.
  8. klasse