Basket 8. kl. Esbjerg (Rørkjær) (1) 21.02.19

Holdsammensætning og regler:

Vinderne af dette stævne kvalificerer sig til DM i skolebasket, som afholdes i Vejen af kreds Sydvestjylland 09. - 11. april 2019.

Et hold består af elever, der går på samme årgang. Holdet må maksimalt sammensættes af elever fra 3 klasser på årgangen. Såfremt der er færre end 3 klasser på årgangen, kan holdet suppleres med enkelte elever fra én klasse på årgangen under (dvs. max 3 elever).

Eleverne må kun deltage på ét hold. Ved overtrædelse betragtes begge hold som ulovlige.

Ved deltagelse i kredsstævnet er der ikke krav om antal af spillere pr. hold.

Ved deltagelse i DM består et hold af min. 10 spiller og op til 5 reserver.

Spilletiden skal fordeles ligeligt.

En skadet eller udvist spiller kan kun erstattes af en af de højst fem reservespillere, der inden kampens start er påført protokollen. En skadet spiller kan genindtræde, hvis han skønnes klar igen. Holdets sammensætning kan ændres fra kamp til kamp.

Se regler og informationer om DM i Skolebasket

Det tilstræbes, at alle hold spiller 3 kampe.

Der skal deltage mindst én lærer pr. klasse. Denne forpligter sig til at være til disposition for stæveledelsen som dommer eller andet.

Spilletid:

Stævnerne afvikles med puljekampe på fast tid. Der spilles 2 perioder af 7-9 min.

Dommere:

Lykkes det ikke at finde kvalificerede dommere, skal lærerne sørge for afvikling af kampene/fungere som dommere. Der vil i det udsendte program være angivet, hvornår den enkelte skole skal være dommer/baneansvarlig.

Stævneansvarlig:
Lis Jensen      Mail: lis.jensen12@skolekom.dk      Mobil: 2969 4068

Yderligere information:
Modtages senest 14 dage før arrangementet.

Såfremt din kommune/skole ikke yder tilskud til Dansk Skoleidræt Sydvestjylland, vil der være tale om et deltagergebyr på kr. 300 pr. klasse + 5,50 kr. pr. elev. 

 

Aktivitetsoversigt

 1. 25.
  mar.
  6. klasse
 2. 26.
  mar.
  2.,3. klasse
 3. 26.
  mar.
  6.,7. klasse
 4. 27.
  mar.
  7. klasse
 5. 01.
  apr.
  5. klasse